עמוד:109

הערות : . 1 בסעיף 7 שבהמשך נציג מאפיין נוסף לגודל סקלרי ומאפיין נוסף לגודל וקטורי . . 2 "העתק " הוא דוגמה לגודל וקטורי . דוגמאות נוספות : מהירות ( יש חשיבות לכיוון המהירות ; למשל כאשר טסים מתל-אביב לאילת יש חשיבות לא רק לגודל מהירות הטיסה אלא כמובן גם לכיוון הטיסה - צריך לטוס דרומה ולא , למשל , מערבה , ( כוח ( כדי לתאר כוח עלינו לתאר את הכיוון בו הוא פועל בנוסף על תיאור גודלו , שהוא התיאור הכמותי המציינו "באיזו מידה " או "באיזו עוצמה " הכוח פועל . ( . 3 כדי לערוך פעולות מתמטיות עם גדלים וקטוריים נזדקק להרחיב את הפעולות האלגבריות הרגילות , לפעולות מתמטיות כלליות יותר , כך שהפעולות האלגבריות הרגילות תהיינה מקרה פרטי שלהן . . 4 סימון של וקמורים : לעתים מעוניינים לסמן וקטור בסימון מקוצר באמצעות אות אחת בלבד . בספר זה , כדי להבחין בין אותיות המסמלות גדלים וקטוריים לבין אלה המסמלות גדלים מסוגים אחרים , מודפסים הסמלים הווקטוריים באותיות עבות , לדוגמה A באיור . 2 הסימון באמצעות אותיות עבות אינו נוח למטרות של כתב יד ( על דף נייר או על לוח הכיתה . ( עבור שימושים כאלה מקובל לסמן את הווקטור באות עם חץ עילי , A ( איור . ( 2 כל אחד מהסימונים A -1 A מקפל בתוכו גודל וכיוון . מובן שלסימון שני מספרים באות אחת יש משמעות סימלית בלבד . כאשר נצטרך להציג את הווקטור באופן מפורט , לצורך חישוב , לא נוכל להסתפק במספר אחד . את גודלו של וקטור , שהוא גודל סקלרי , נסמן על ידי אותה אות המסמלת את הווקטור , אולם נרשום אותה בספר זה כאות 7 ט ? יה במקום באות עבה . דרך שנייה לסמן גודל של וקטור היא לכתבו ערך מוחלט של הווקטור ( אות עבה : ( m = A = | A nDp 11 n ' 7 \ y 1 ' 7 A . 5 הצגת גודל וקטורי על ידי מידתו וכיוונו מכונה הצגה קוטבית או הצגה פולרית . בהמשך נראה שאפשר להציג גודל וקטורי גם בשיטה אחרת . . 6 את וקטורי ההעתק נסרטט בספר זה בירוק . איור 0 : 2 ימתים שתים טל וקטור

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר