עמוד:108

2 . 2 סקלרים ווקטורים נציג עתה שתי קבוצות של גדלים פיזיקליים : על המושג "גודל קיקלרי : " גודל סקלרי הוא גודל פיזיקלי המאופיין על ידי ערך מספרי בלבד . דוגמאות לגדלים סקלריים : אורך , נפח , זמן , טמפרטורה . את הטמפרטורה בחדר ( בהנחה שהיא אחידה ) אפשר לציין באופן מלא על ידי ציון מספר ויחידת מדידה , לדוגמה . 20 ° c אין כל מובן לכיוון הטמפרטורה . לחישובים בגדלים סקלריים משמשות הפעולות האלגבריות "הרגילות " המוכרות לנו . לדוגמה : אם הטמפרטורה בחדר היתה 20 ° c והיא ירדה 5 ° 0-ב אז הטמפרטורה הסופית בחדר היא חיסור אלגברי . 20 ° c - 5 ° c = 15 ° c : "רגיל" על המושג "גודל וקטורי : " גודל וקטורי הוא גודל פיזיקלי בעל תכונות גאומטריות דומות לאלה של העתק ; הוא מאופיין בפרט על ידי שני מספרים - מידה וכיוון . J ^ c n ^ tj > כו 5 ל . nnitf 'DtdN S- 'n ^ T ) j ^>\ jj ^ jz ^) \ DhiT ) fd ' ^ j \ t > T ) D עלינו להרחיב את המושג "העתק " מתנועה לאורך קו ישר לתנועה במישור . ההגדרה המורחבת למושג "העתק " צריכה לכלול את שני המרכיבים - מרחק וכיוון . אין זה אלא טבעי למדוד את מרחק הישוב גדרה מקרית מלאכי ( בקו אווירי , ( נניח שתוצאת המדידה היא , 20 km למדוד את הכיוון של הקו הישר המחבר את קרית מלאכי עם גדרה , נניח שתוצאת המדידה היא 45 ° צפונה מהכיוון מזרחה . שני נתונים אלה מבטאים את העתק המכונית בתנועתה במישור , מקרית מלאכי לגדרה . אפשר לייצג באופן גאומטרי את העתק המכונית באמצעות חץ , שזנבו בקרית מלאכי וראשו בגדרה , כמתואר באיור 1 ב . נראה בהמשך שייצוג זה נוח לצרכים רבים . החץ יכול לייצג את שני הגדלים המאפיינים העתק : אורכו של החץ יכול לייצג את גודל ההעתק , וכיוון החץ יכול לייצג את כיוון ההעתק . הגדרת המושג העתק במישור : כאשר גוף נע במסלול כלשהו במישור מנקודה P לנקודה , P אזי העתק הגוף הוא גודל פיזיקלי הכולל שני נתונים : 2 t את המרחק של P -D P ואת הכיוון של הקטע P ^ במישור התנועה , יחסית לכיוון מוסכם . X 2 אפשר להשתמש בהגדרה כללית זו גם כדי לתאר העתק לאורך קו ישר . נחזור לדוגמה מתחילת הסעיף ; אפשר לייצג את ההעתק של הגוף באמצעות חץ שאורכו מבטא 2 מטר ( למשל על-פי קנה מידה 1-ש ס " מ באיור מייצג מרחק של 1 מטר במציאות , ואז אורך החץ יהיה 2 ס " מ , ( וכיוונו ימינה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר