עמוד:102

. 52 א . v = 0 . 3 m / s , 0 . 4 m / s , 0 . 5 m / s , 0 . 6 m / s , 0 . 7 m / s 5 m / s 2 . A . 53 התע שבו הגוף יצא לדרכו הוא אקראי , לכן מקום המקוש ( החלק של רשם הזמן שמקיש על סרט הנייר ) ברגע שהגוף יוצא לדרכו נמצא במקום ... . 54 תז 80 . 55 א . / 8 בת 10 ב . 2 s 20 . 56 א 1 . ש 25 : ' מ ' מעל הגג במהירות - ^ כלפי מעלה . 2 ש 40 : ' מ ' מעל הגג במהירות 7 § 10 כלפי מעלה . 3 ש 45 : ' מ ' מעל הגג במהירות אפס ( שיא הגובה . ( 4 ש י 40 : מ ' מעל הגג במהירות 0 & 10 כלפי מטה . 5 ש 25 : ' מ ' מעל הגג במהירות - £ 20 כלפי מטה . 6 ש : ' בגובה הגג במהירות - ^ 30 כלפי מטה . ש ב . 8 s ד . 2 s . 57 המהירויות שוות . 58 2 [ -מקטן . 59 א . 2 m . ls כלפי מטה ב . / 5 בת 14 כלפי מעלה . 60 א . t = 40 s 6 km 2 ד . - 346 m / s 2 4 m / s . n . 61 / 3 : ^ . 1 בת 1 . 4 m / s : A , 0 . 2 5 s . N . 62 ב . בת 75 ג . מטה . 63 א . 2 . 5 5 ב . 61 . 25 m . 64 א . l-s 3 ב . כלפי מטה ג . כלפי מעלה 2 . 65 א . 5 m / s ב . 4 m / s . 66 ב . / 5 בת 12 1 . 0 s ; 0 . 82 s ; 0 . 58 s ; 0 . 19 s ; 0 . A ה . 1 . 4 m . 67 א . -2 m ; 8 m ( 1 ) + 10 m ( 2 ) -10 m ( 3 ) 10 m ( 4 ) . 68 א . . 10 m / s ; 4 m / s ב . . ( -10 ) m / s ; ( -4 ) m / s a . 30 m ; 6 m / s . ד . ( -6 ) m ; ( -30 ) m / s ה . חיובי ; שלילי . 69 א . 70 km / h . 70 א . 4 ש ' ב . 3 ש ' . 71 א . v = 40 m / s 3 N ב . 5 s x = 60 t - N ? 72 n ^ n era 0 . 75 h . ' 1 ד . 75 km . 73 ב . 80 m / s ( 3 ) . 3 . 74 אפשר למדוד מרחק של N נקודות משני צידי הנקודה בה מחושבת המהירות התעית . . 75 ב . 7 s ו . ; בת 13 . 5 ד . בת 0 . 75 3 s . n . 76 ב . רמז : y = — 2 ג . = 26 m / s ד . 2 . 6 . 77 א . A , B , C עולה E , F , ס : יורדת

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר