עמוד:100

. 94 שתי מכוניות א ו-ב נעות על אותו כביש ובאותו כיוון . ברגע [ 0 0 מהירויותיהן של מכוניות א ו-ב הן 30 מ \' ש ' 10-1 מ \' ש ' בהתאמה , ומכונית ב מקדימה את מכונית א 27 . 5-ב מ . ' מרגע t-- 0 מכונית א מאיטה בקצב של 4 מ \' ש ' עד עצירתה , ולמכונית ב תאוצה שגודלה . a א . מתי נמצאות שתי המכוניות באותו מקום אם 2 ID ? a = 1 . 8 m / s 1 DD באותה מערכת צירים עקומות מקום-זמן מקורבות עבור שתי המכוניות . הוסיפו ערכים מספריים בנקודות הרלוונטיות לפתרון . ** ב . ענו על סעיף א אם . a = 0 . 2 m / s niniwn . 2 ב . מרגע t = 0 עד t = 3 s הגוף נע צפונה . מרגע t = 3 s עד t = 6 s הגוף נע דרומה . . 4 גוף א : Ax = 2 m גוף ב : Ax = 5 m גוף ג : Ax = 9 m גוף ד : Ax = 6 m . 5 תנועה לאורך קו ישר באותו כיוון נסיעה . . 6 ב . x = 0 . 5 + it ( 3 ) כאשר x נמדד בס " מ . ג . cm v = 2 — s . 7 א . ^ -1 . 5 ^ ב . 25 Cm x = 1 . 25 cm X = 20 s 25 s x = 10 + 4 t . N . 8 ב . x = 58 m 12 s Ax = 48 m . A x = 32 m . N . 9 1 Os ב . | Ax | = 30 m | Ax | = 30 m , x = 28 m 2 . 10 ב . ימינה ג . x = 1 m 0 ד . v = 0 . 5 ™ . 11 א . x = 4 m o ב . כן , ברגע t = 10 s ג . x = 4-0 . 4 t ד . בת x = 2 . 8 17 s . 12 לגוף א המהירות הגדולה ביותר . לגוף ב המהירות הקטנה ביותר . . 13 א . נקודה A מייצגת את מקומו הקבוע של גוף א . ב . נקודה B מייצגת את הרגע שבו גוף ג החל לנוע . ג . נקודה c מייצגת המפגש בין הגופים ב ו-ג . ד . לא ... . 14 א . א ו-ג ווו ב . . ( 1 ) רוכב א : ;^ 2 ^ רוכב ג : = 1— ע S S ג . כן . ברגע t = 6 s . 15 א . גוף א נע ימינה גוף ב נע שמאלה . ב . גוף א . 8-: גוף ב : -4 — S S ג . t = 15 s 100 km . N . 16 t = lh . l ג . מכונית א : ? 100 — מכונית -80 — .-ב h h ד . t = 0 . 56 h n : 1 y x = 0 + 70 t . 2 . 17 . N " mx = o o x = 80- 90 t . A עבור = 0 בת " א . ^ ד . 35 km ; 0 . 5 h t = 2 h J . 18 t = 4 . 75 s ; t = 1 . 5 s . N . 19 ב . בין £ = 0 לבין 2 5 מ מהירות הגוף . 1— S t = 2 s / ' 3 לבין t = 4 . 5 s מהירות הגוף אפס .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר