עמוד:94

. 69 שלוש מכוניות נוסעות על כביש ישר . מכונית א נוסעת בכיוון החיובי של ציר x הצמוד לכביש במהירות 80 ק " מ \ שעה , ומכונית ב נוסעת בכיוון החיובי של ציר זה במהירות 90 ק " מ \ שעה . מהירותה של מכונית ג היא ( -20 ) ק"מ \ שעה ביחס למכונית ב . א . חשבו את מהירותה של מכונית ג ביחס לכביש . ב . תארו את תנועת מכונית ב ביחס למכונית א ( האם הצופים במכונית א רואים את מכונית ב נוסעת בכיוון החיובי או השלילי ? באיזו מהירות . (? ג . ענו על סעיף ב לגבי תנועת מכונית ג ביחס ל- א . . 70 אבן נזרקתכלפי מעלה במהירותהתחלתית שגודלה 40 מ \' ש . ' צופה העולה עם כדור פורח במהירות קבועה של 10 מ \' ש ' מסתכל על האבן . כעבור כמה זמן משנה האבן את כיוון תנועתה - א . מנקודת ראותו של הזורק ? * ב . מנקודת ראותו של הצופה בכדור הפורח ? . 11 תרגילי סיכום תרגילים 85-72 מיועדים לתרגול אינטגרטיבי , וכהכנה לבחינה מסכמת של הפרק . . 72 משאית יצאה מחיפה במהירות שגודלה 60 ק " מ \ שעה . חצי שעה לאחר צאתה , יצא מחיפה רוכב אופנוע בכיוון נסיעת המשאית , במהירות שגודלה 100 ק " מ \ שעה . א . כתבו נוסחת מקום-זמן של המשאית . ב . כתבו נוסחת מקום-זמן של רוכב האופנוע ביחס לאותו ציר מקום ולאותה ראשית זמן שביחס אליהם כתבתם את תשובתכם לסעיף א . ג . כמה זמן לאחר צאתו משיג האופנוען את המשאית ? ד . מה מרחקה של נקודת הפגישה מחיפה ? ה . פתרו את סעיפים ג ו-ד בדרך גרפית . . 73 גוף מתחיל לנוע ממנוחה בתאוצה קבועה , ועובר במשך השנייה החמישית לתנועתו 36 מ . ' א . הסבירו את המשפט "הגוף עובר במשך השנייה החמישית לתנועתו 36 מ ' . " ב . חשבו את מהירות הגוף בתום 10 שניות . . 71 הגובה של בניין הוא . 200 m כדור א נזרק מרגלי הבניין כלפי מעלה במהירות שגודלה . 30 m / s ברגע הזריקה של כדור א , נזרק כדור ב מגובה גג הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה . 10 m / s הזנח את ההשפעה של התנגדות האוויר על תנועות הכדורים . הנח שהכדורים אינם מתנגשים , אלא חולפים זה ליד זה . א . מצאו את המהירות של כדור ב ביחס לציר מקום ה " צמוד" לכדור א , שכיוונו החיובי כלפי מעלה . ב . כעבור כמה זמן מרגע זריקת שני הכדורים הם " ייפגשו " ( כלומר יימצאו באותו גובה ?( ג . סרטטו גרף המתאר את המקום של כדור ב ביחס לכדור א כפונקציה של הזמן מרגע זריקתם על לרגע " פגישתם . " הסבירו . . 74 באיור מתואר סרט נייר עליו נרשמו נקודות במרווחי זמן שווים , ^ בעת שסרט הנייר היה קשור לגוף נע . א . מה משמעות הביטוי - AC ) AC / 2 Af המרחק בין הנקודות ?( c-1 A ( 1 ) \ L מדוע המהירות הרגעית בנקודה B שווה בקירוב לביטוי הכתוב בסעיף א ? הסתייעו בגרף מקום-זמן . ( 2 ) באיזה תנאי הקירוב טוב יותר ? ( 3 ) מדוע השיטה המתוארת ( 1 ) -ב להערכת המהירות הרגעית 3-ג עדיפה על הערכת אותה מהירות על ידי ? BC / Aforvn ג . גוף נע בתאוצה קבועה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר