עמוד:90

ב . התבוננו בתשובה לסעיף א המופיעה בתשובות לשאלות . אם תשובתכם לסעיף א שגויה - רשמו מה היה השיקול ( השגוי ) שהביא אתכם לתשובה השגויה . . 48 חידה : המרחק בין שני הישובים פרדסיה ורחובות הוא 50 ק " מ . מכונית יוצאת מפרדסיה לכיוון רחובות במהירות שגודלה 80 ק " מ \ שעה . רבע שעה לאחר צאתה לדרך , יוצאת מכונית שנייה מרחובות לכיוון פרדסיה במהירות שגודלה 100 ק " מ \ שעה . איזו משתי המכוניות קרובה יותר לרחובות ברגע שהן חולפות זו על פני זו ? . 49 חידה : שתי רכבות הנמצאות במרחק 80 ק " מ זו מזו נעות האחת לקראת השנייה , כל אחת במהירות שגודלה 40 ק " מ \ שעה . צפור עפה ( לאורך קו ישר ) מרכבת אחת לשנייה וחוזרת אל הרכבת הראשונה וכך הלאה . הגודל הממוצע של מהירות הצפור היא 60 ק " מ \ שעה . מהי הדרך שהצפור עוברת עד שהרכבות נפגשות ? . 50 לפניכם גרפי מהירות-זמן של שתי מכוניות א ו-ב , הנמצאות ברגע , 0 באותו מקום . א . תארו את תנועתה של כל אחת משתי המכוניות . ב . מצאו את מרחקה של מכונית א ממכונית ב ברגעים 1 = t ש ; 5 ש ' 10-1 ש י , וציינו איזו מכונית מקדימה את האחרת . ה . מתי שתי המכוניות נפגשות ? . 51 מכונית נוסעת לאורך כביש ישר במהירות קבועה שגודלה . 18 m / s ברגע t = 0 יוצא אופנוע ממנוחה בעקבות המכונית מנקודה הנמצאת במרחק nnND 20 m המכונית . 2 האופנוע נע בתאוצה קבועה של . 4 m / s מתי משיג האופנוע את המכונית ? סעיף : 7 ניתוח ערכי סקום כפונקציה של הזמן שהתקבלו בניסוי . 52 תלמיד שחרר קרונית מהקצה העליון של מסילה משופעת וישרה . מרגע מסוים , המוגדר כ- , t-- 0 הוא מדד את מקומה של הקרונית במרווחי זמן של . 0 . 02 s ברגע rr 0 מהירות הקרונית אינה שווה כהכרח לאפס . ציר המקום , r נבחר כך שראשיתו בנקודה שבה נמצאת הקרונית ברגע , t-- 0 וכיוונו החיובי הוא בכיוון תנועת הקרונית . תוצאות המדידות רשומות בטבלה שלפניכם . א . חשבו על-פי הטבלה את מהירות הקרונית ברגעים L 8 c 0 . 02 s , 0 . 04 s , 0 . 06 s , 0 . 08 s , 0 . 1 s ( אל תסתמכו בחישוביכם על תאוצה קבועה לקרונית . ( ב . הציגו בטבלה את תוצאות החישובים של חמש המהירויות שחישבתם בסעיף א , וסרטטו גרף מהירותזמן של הקרונית . ג . האם תאוצת הקרונית קבועה ? אם כן - חשבו אותה . אם לא - הסבירו כיצד קבעתם זאת .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר