עמוד:70

הערה : מהפתרון נובע שגם משך העלייה וגם משך הירידה שווים ל- 3 שניות . זוהי תוצאה כללית : בזריקה מעלה משך העליה שווה למשך הירידה לגובה המקורי ( בהעדר התנגדות אוויר . ( ד . נסרטט את הגרפים ביחס לציר מקום המופיע באיור . 53 גרף תאוצה זמן מוצג באיור 54 א . ביחס לציר הנדון , תאוצת הנפילה החופשית שלילית הן בעליה והן בירידה . גרף מהיחת-זמן מוצג באיור 54 ב , הוא נבנה על פי הנוסחה v = v + at ובעזרת נתוני השאלה , בהתאם לציר המקום . גרף מקום זמן מוצג באיור 54 ג . הוא נבנה 0 על פי הנוסחה y = y + v t + ^ = j- ובעזרת נתוני השאלה , בהתאם לציר המקום . לבקיאים בחשבון דיפרנציאלי : השיפועים של גרף 54 ג שווים לערכי הציר האנכי של גרף 54 ב . השיפוע של גרף 54 ב שווה לערך הציר האנכי של גרף 54 א . איור : 54 הגופים המבוקרים בסעיף ד של הדוגמה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר