עמוד:63

8 . 2 אפיון נפילה חופשית לאורך מסלול אנכי א . אופי הנפילה החופשית לאורן מסלול אגלי נענה עתה על השאלה המוצגת בראש סעיף 8 בדבר אופייה של הנפילה החופשית . לא קשה להפיק תרשים עקבות של גוף הנופל חופשית . נעשה זאת במסגרת הספר "מכניקה ניוטונית - פעילויות ( לכרכים א ו-ב . ''( מניתוח איורי עקבות של גופים הנופלים חופשית במסלול אנכי מתברר כי תנועתם היא שוות-תאוצה . יתר על כן מתברר כי בקרבת הארץ לכל הגופים הנופלים חופשית יש אותה תאוצה , אף אם הגופים שונים במשקלם . גודל תאוצת הנפילה החופשית ( כאשר הגופים נעים בקרבת הארץ ) ה 1 א בקירוב ] DDJ . 9 . 8 m / s גודל זה באות מיוחדת , g - כי זו תאוצה שנובעת מכוח הכובד , gravitation - והאות הראשונה של מילה זו היא . g נדגיש כי na ^ DDDg ^ Nn גודל התאוצה ; סימן התאוצה נקבע על-פי הכיוון של ציר ה-ץ , כפי שנפרט בהמשך . נרשום : g = 9 . 8 m / s 2 איור nuiiy niyun : 47 ש 5 ל אחת מרן היא / ' פילה חופשית"

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר