עמוד:49

כללים לגבי גרף מהירות-זמן בתנועה שוות-תאוצה -.א . גרף מהירות-זמן הוא קו ישר ( לינארי . ( על-פי הגרף אפשר לדעת באופן ישיר מהי המהירות v בכל רגע t שיעור נקודת החיתוך הישר עם הציר האנכי ( v ) מייצג את המהירות ההתחלתית , . v 0 ב . שיפוע הישר מייצג את תאוצת הגוף . ג . על-פי סעיף 5 . 4 ב , השטח התחום בין הישר לציר הזמן מייצג את העתק הגוף . ב . פתקציית מקום-זמן איור 36 הוא גרף מהירות-זמן של תנועה שוות-תאוצה . השטח הצבעוני באיור זה מייצג את ההעתק . צורת המשטח הצבעוני היא טרפז שבסיסיו מאונכים לציר הזמן והם המהירות ההתחלתית גובה" . / vmvniTnDm , ^ " הטרפז הוא . ? שטח הטרפז שבאיור , 36 שהוא גם העתקו של הגוף ( ראו דיון לגבי איור ( 32 נתון על ידי הביטוי : nVnpnn } RDD נוסחת מקום-זמן בתנועה שוות-תאוצה : הערות : . 1 בנוסחה ( 9 ) המשתנה ו הוא הבלתי תלוי , \ , הוא המשתנה התלוי . a 1 x v הם קבועים . 0 ' 0 0 . 2 אגף ימין של נוסחה ( 9 ) מורכב משלושה איברים : הראשון הוא המקום ההתחלתי . השני הוא השינוי במקום כתוצאה מקיומה של המהירות ההתחלתית . השלישי הוא התוספת הנובעת מכך שהמהירות משתנה . . 3 נוסחת מקום-זמן של תנועה שוות-מהירות מתקבלת מנוסחה ( 9 ) כאשר מציבים . a = ora איור now : 36 הטרפז מייצג את הו ^ חק הגוף

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר