עמוד:43

5 . 4 גרף כזהירות-זכזן א . גרף מהירות-זמן בתנועה שוות-סהירות הגדרנו עבור תנועה שוות-מהיתת את המושג "המהירות של גוף . " אפשר ליחס לגוף שנע במהירות קבועה גם מהירות תעית , לכל רגע ורגע . קל להראות כי המהירויות הרגעיות שוות למה שהגדרנו "המהירות של הגוף . " גרף מהירות-זמן המתאים לגוף שתנועתו היא שוות-מהירות היא קו ישר המקביל לציר הזמן . אם הגוף נע בכיוון החיובי של ציר המקום אזי מהירותו חיובית , וגרף מהירות-זמן יחתוך את ציר המהירות בנקודה ששיעורה חיובי , לדוגמה עקומות ( 1 ) ו- ( 2 ) המוצגות באיור . 30 מהירותו של גוף ( 1 ) גדולה מזו של גוף . ( 2 ) אם הגוף נע בכיוון השלילי של ציר המקום - הגרף מהירות-זמן יחתוך את ציר המהירות בנקודה ששיעורה שלילי , לדוגמה עקומה ( 3 ) באיור . 30 ב . חישוב העתק 9-על י גרף סהירות-זמן על-פי פעקציית מקום-זמן אפשר למצוא את פונקציית מהירות-זמן . האם אפשר גם ההפך ? כלומר . ? yJb-J VVDhlJ V ^^ d ' 6 > -fo | A / £ > - Pip */ > 'V' 3 ^>/ 0 > 'V / c / c £ /\/ r n < bd \ c pfol נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר - תנועה שוות-מהירות . איור 31 הוא גרף מהירות-זמן . מהגדרת המהירות בתנועה שוות-מהירות נובע AX = A ( ° D התבוננות באיור 31 מורה כי המכפלה N ^ v At "שטח " המלבן הצבעוני mi v-1 c ^ uzm n \ v \ At ) הגובה של המלבן . ( כאשר סימן המהירות הוא שלילי גם "גובה " המלבן ( v ) שלילי , לכן גם ה " שטח " ( Ax ) שלילי . כלומר מהירות שלילית מביאה להעתק שלילי , כנדרש . איוו : 31 גוף מהירות-זמן בתנועה ₪ 0-ות היוות איוו : 30 גו 9 י מהיוות-זסן nn'riD-niity niyum

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר