עמוד:40

דוגמה : 6 קביעת השינויים במהירות של גוף על-פי גרף מקום-זמן באיור 26 א מוצג גרף מקום-זמן של הוף הנע לאורך קו ישר . קבעו עבור פרק הזמן מ- t = 0 עד Rf | ועבור פרק הזמן מ- t עד t את כיוון התנועה של הגוף ואת מגמת השתנות המהירות . ' 2 1 פתרון : קטע התנועה מ- t = 0 עד t , ( איור 26 ב : ( בקטע זה שיפועי המשיקים לעקומה הם חיוביים , כלומר הגוף נע בכיוון רוחיובי של ציר המקום . בנוסף לכך אפשר לראות כי שיפועי המשיקים הולכים וקטנים . מכאן שמהירות הגוף הול כת וקטנה . ברגע » ן המשיק מקביל לציר הזמן , כלומר שיפועו שווה לאפס . מכאן שברגע t הגוף נעצר ( רגעית . ( 1 קטע התנועה מרגע t , עד רגע : t בקטע זה שיפועי המשיקים לעקומה הם שליליים , כלומר הגוף נע בכיוון 2 השלילי של ציר המקום , לאחר שהוא נעצר רגעית . ^ -ב ברגע t הגוף חולף בנקודת הראשית של ציר המקום . 2 ג . גזירת נוסרות מהירות-זמן מנוסחת מקום-זמן נדון שוב בתנועת המכונית שבה דנו בתחילת סעיף : 2 . 5 כזכור , המכונית יוצאת לדרכה ברגע t = 0 מנקודה ששיעורה x = 0 ונוסעת על כביש ישר בכיוון החיובי של ציר . x-n נוסחת מקום-זמן של תנועת המכונית היא , x = t כאשר t ו- x נמדדים יחידות . S 1 איור 27 הוא תרשים הבעיה . : 2711 'K תרשים הבעיה איור : 26 איורי דוגמה 6 ופתרונה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר