עמוד:35

5 . 1 מהירות ממוצעת א . המושג "מהירות ממוצעת" הגדרנו את המושה "מהירות ממוצעת " עבור תוועה שוות-מהירות למקוטעין . וכליל את המושג למקרים שבהם מהירות הגוף משתנה יותר מפעם אחת , ועקרונית מספר השינויים יכול להיות אץ-סופי - כאשר היא משתנה ברציפות . הגדרת המושג "מהירות ממוצעת " עבור תנועה כלשהי לאורך קו ישר : כאשר גוף נע לאורך קו ישר בתנועה כלשהי , ובפרק זמן lpnyn At הוא , Ax אזי המהירות הממוצעת , , v של הגוף בפרק הזמן הנדון מוגדרת כיחס בין ההעתק לפרק הזמן שבו מתחולל ההעתק . Ay בשפה מתמטית : ( 5 ) v = — At הערות : . 1 כאשר התנועה היא שוות-מהירות - ערך המהירות הממוצעת אינו תלוי בשאלה אילו שתי נקודות בחרנו כדי לחשב את המהירות הממוצעת , כלומר המהירות הממוצעת קבועה , והיא מתלכדת עם המושג "המהירות של הגוף " שהגדרנו בסעיף , 4 . 1 תת סעיף ג . . 2 יחידות המהירות הממוצעת הן כמובן אותן יחידות של המהירות כפי שהוגדרה עבור תנועה שוות-מהירות . . 3 נניח שהעתקו של גוף מרגע t 1 = 3 s עד רגע . Ax = 12 mNin t 2 = 7 s המהירות הממוצעת היא : . v = Ax / At = 12 / 4 = 3 m / s המשמעות של המהירות הממוצעת היא שאילו גוף דימיתי היה נע מt = 3 s עד t = 7 s במהירות קבועה של TN , 3 m / s העתקו היה , Ax = 12 m בדיוק כמו בתנועה האמיתית . . 4 ערך המהירות הממוצעת אינו אומר דבר על הגודל האמיתי של המהירות ; לדוגמה , אם מכונית נוסעת מתל-אביב לחיפה וחזרה לתל-אביב ומד המהירות מורה לכל אורך הנסיעה על - 100 km / h המהירות הממוצעת שווה לאפס ( כי ההעתק שווה לאפס . ( ב . המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת באיור 23 מסורטט גרף מקום-זמן של גוף הנע בתנועה כלשהי לאורך קו ישר . ברגע -ז הגוף היה בנקודה ששיעורה , ^ וברגע t בנקודה ששיעורה . x t dtntij <& J , \ NNn Wnrin % jK'dntr ) J \\ t > rt ( br 4 i ) 1 DA / ל t t ) tn 37 2 x באיור 23 מסומן הקטע . Ax באופן כללי ( כלומר עבור עקומות שונות ) Ax יכול להיות חיובי , וזה קורה כאשר העקומה בקטע הנדון עולה ( זהו המצב באיור ( 23 או שלילי ( כאשר בקטע הנדון העקומה יורדת . ( כמו כן מסומן באיור קטע שאורכו שווה לפרק הזמן At ) At חיובי תמיד aa תמיד ג דל . ( מהירות ממוצעת מוגדרת כ- ; v = Ax / At מאידך גיסא , הביטוי Ax / At = ( x - x )/ ( t - ^) מייצג את שיפוע המיתר : ] NDD . AC 2 1 2 . 5 פונקצ"ת מהירות-זסן

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר