עמוד:34

niTriD' ^ הממוצעת " ערך בין המהירות בקטע הראשון לבין המהירות בקטע השני , אך אין זה ממוצע חשבוני פשוט . האדם שבדוגמה לעיל הלך זמן רב יותר במהירות הנמוכה , לכן "המהירות הממוצעת " שלו קרובה יותר למהירות הנמוכה . במקרה פרטי שבו פרקי הזמן שווים המהירות הממוצעת שווה לממוצע במהירויות . דוגסה : 5 תנועה שוות-מהירות למקוטעין מכונית נוסעת מתל-אביב לירושלים במהירות שגודלה , 100 km / h חונה בירושלים במשך שעה אחת , וחוזרת לתל-אביב במהירות שגודלה . 50 km / h המרחק בין הערים תל-אביב וירושלים הוא . 50 km לשם פשטות נניח כי התנועה מתנהלת לאורך מסלול ישר . סרטטו גרף מקום-זמן של תנועת המכונית . פתרון : בחרנו בציר x שראשיתו בתל-אביב , וכיוונו החיובי פונה לירושלים . t = o נבחר כרגע יציאת המכונית מתל-אביב . o קל לראות כי הדרך לירושלים נמשכה חצי שעה , והדרך חזרה שעה אחת . משך הזמן הכולל הוא 2 . 5 שעות . גרף מקום-זמן ( איור ( 22 מורכב משלושה קטעים שכל אחד מהם מייצג תנועה במהירות שונה . הדבר מתבטא בשיפוע שונה של כל אחד מן הקטעים . x ( km ) vupn הראשון מייצג תנועה בכיוון החיובי , לכן שיפועו חיובי . הקטע השני מייצג עמידה במקום , לכן שיפועו אפס . הקטע השלישי מייצג נסיעה בכיוון השלילי ( חזרה לתל-אביב ) לכן שיפועו שלילי . הבדל נוסף בין שלושת קטעי התנועה הוא גודלי השיפועים שלהם . בקטע הראשון ( מתל-אביב לירושלים ) גודל השיפוע מרבי- הוא כפול מערכו המוחלט של השיפוע בדרך חזרה . דבר זה מייצג גודל מהירות כפול . ( 50 km / h nv ! p > 100 km / h ) איוו : 22 גוף מקום-זמן של דוגמה 5

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר