עמוד:30

ד . כדי למצוא מתי הגוף עבר בנקודת הראשית נציב בקשר ( ג ) x = 0 ונקבל : 0 = 1 + 2 t = > t = 0 . 5 s כלומר הגוף עבר בנקודת הראשית של ציר המקום ברגע . t = 0 . 5 s ה . ברגע 1 = 0 הגוף היה בנקודה ששיעורה . x = ( -1 ) m מקום הגוף , n f ברגע / = l 0 s הוא : 0 10 = 19 m X j =-1 + 2 t = > x = 1 + 2 x לכן העתק הגוף : Ax = x - x = 19 - ( -1 ) = 20 m x 0 דוגמה : 3 שימוש בגרף מקום-זמן מקומו של גוף הנע לאורך קו ישר במהירות קבועה נקבע ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי פונה צפונה . איור 18 הוא גרף מקום זמן עבור 9 השניות הראשונות של התנועה . א . היכן היה הגיף ברגע ?? = 0 ב . מתי היה הגוף בנקודה ששיעורה 5 מ ?' ג . מהו כיוון התנועה של הגוף ( צפונה או דרומה ?( ד . מהי מהירות הגוף ? ה . היכן יימצא הגוף ברגע it = 200 s פתרון : א . על-פי הגרף , כרגע < = 0 הגיף נמצא בנקודה ששיעורה x = 2 m ( נקודת חיתוך העקומה עם הציר האנכי . ( ב . על פי הגרף , הגוף היה בנקודה ששיעורה x = 5 m ברגע . t = 6 s ג . מצד אחד נתון כי הכיוון החיובי של הציר x פונה צפונה . מצד שני , רואים על-פי הגרף , שככל שהזמן חולף - שיעורי ה ^ הולכים וגדלים . מכאן נובע שהגוף נע צפונה . איוו : 18 תו ^ ים דוגמה 3

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר