עמוד:17

ציר מקום מוגדר בשלושה מאפיינים : . 1 יחידת האורך : יחידת S 1 היא כזכור המטר ( ראה טבלה 3 ב עמוד . ( 15 זו היחידה שבחרוו עבור ציר המקום שבאיור . 4 ציינו כי כדאי לדבוק ביחידות , si אך במקרים מסוימים נשתמש ביחידות אחרות התואמות את המערכת הפיזיקלית המסוימת שבה דנים . הכבישים לדוגמה , מסומנים בדרך כלל באבני קילומטרים . . 2 נקודת הראשית : זו נקודה על ציר המקום המשמשת כנקודת האפס . כאשר מדובר בתנועת גוף יחיד , לרוב יהיה לנו נוח לבחור את הראשית בנקודה שממנה הגוף יצא לדרכו . אולם נדגיש כי אנו חופשיים לחלוטין בבחירת נקודת הראשית . כל נקודה על הציר עשויה לשמש נקודת הראשית . . 3 כיוון הציר : אנו חופשיים לבחור את כיוון הציר כרצוננו . באיור 4 הכיוון החיובי של הציר נקבע ימינה . עתה נוכל להסביר כיצד קובעים את מקומו של גוף ביחס לציר מקום . תחילה נתייחס ל"גוף נקודתי . " הכוונה במונח " גוף נקודתי " היא גוף קטן , במובן זה שממדיו קטנים לעומת יכולת ההפרדה של הסרגל שבו אנו משתמשים ( כלומר אם המרווח בין שנתות הסרגל הוא 1 מ " מ - גוף יחשבו ל"נקודתי " אם הוא קטן 1-מ מ " מ . ( הגדרת המושג "מקומו של גוף נקודתי הנע לאורך קו ישר : " מקומו של גוף נקודתי הנע לאורך קו ישר הוא שיעור הנקודה שבה נמצא הגוף על-פי ציר מקום . במילים פשוטות - המקום הוא הערך של . x לדוגמה , מקומו של החרוט A באיור 4 הוא , x = 2 m ומקומו של החרוט B באיור . x = 5 mN 1 n 4 B A Vw \ >) \ y \ csb \\ t / 0 / A // / ? A / y \ / c ^\ cjy ? 3 > ' 3 לדוגמה : כאשר אנו עוקבים אחרי מכונית , לאיזו נקודה על המכונית אנו מתכוונים - לפגוש , למרכז המכונית או לנקודה אחרת ? במקרה שהגוף שומר על צורתו ( אינו מתכווץ לדוגמה ) ונע באופן מקביל ( כלומר כל הנקודות מתקדמות במסלולים מקבילים ועוברות מרחקים שווים , להבדיל למשל מגלגל מסתובב על ציר שמרכזו קבוע ) נוכל עדיין לבחור עליו נקודה כלשהי , למשל את פגוש המכונית , ומכאן ואילך יהיה ברור כי בכל פעם שאנו מתייחסים ל"מקום המכונית " אנו מתייחסים למקום הפגוש . ציון מקומה של נקודה אחת בגוף כזה מספיק לציון מקום הגוף כולו . כך לדוגמה , אם נחליט שאנו קובעים את מקום המכונית באיור 4 על-פי מקום הפגוש , אזי באיור 4 א המכונית נמצאת ב- בת , x = 1 ובאייר 4 ב היא התקדמה ל- . x = 4 m בדומה לבחירה באות x לסימון מקום , נבחר באות t לסימון זמן ( האות הראשונה במילה - time זמן באנגלית . ( לדוגמה , כדי לציינו שאתע מסוים התרחש 5 שניות לאחר הרגע שנבחר כאפס , נרשום שהארוע התרחש ברגע . t = 5 s נדגיש כי בכל ניתוח של תנועת גוף לאורן קו ישר עלינו להגדיר תחילה ציר מקום . מקומו של הגוף ( או של הגופים ) ייקבע ביחס לציר זה . כמו כן , בכל ניתוח של תנועת גוף יהיה עלינו להגדיר מהו רגע t = 0 ( כלומר מהי נקודת הראשית של ציר הזמן . (

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר