עמוד:15

2 . 4 מערכת היחידות הבינלאומית ( מערכת ( S 1 מערכת היחידות הבינלאומית ( מערכת ( S 1 מורכבת משבע היחידות הרשומות בטבלה . 3 נדגיש כי היחידות של כל הגדלים הפיזיקליים נגזרות משבע היחידות הרשומות בטבלה . 3 את שתי היחידות הראשונות הרשומות בטבלה הכרנו בסעיפים הקודמים . במסגרת לימודי המכניקה נתוודע לגודל הפיזיקלי השלישי המופיע בטבלה ( מסה . ( בעתיד נראה כי כדאי לדבוק ביחידות si כדי למנוע בלבול . טבלה : 3 מערכת יחידות SI טבלה : 2 סדרי הגודל של סרחקים בטבע

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר