עמוד:10

21 בכל סעיף נסו למצוא פתרון של המשוואה . כתבו את הפתרון בכתיב מתמטי . דיון 22 בכל סעיף מצאו פתרון של המשוואה ובדקו אותו על ידי הצבה . אפשר למצוא פתרון של משוואה בשלבים . דוגמה k - 7 = 5 4 ? בודקים מהו המספר שאם מחלקים אותו , 4–ב מקבלים . 5 כותבים זאת כך : 4 = 5 המספר הוא , 20 כלומר : k - 7 = 20 אחר כך בודקים מהו המספר שאם מחסרים ממנו , 7 מקבלים . 20 כותבים זאת כך : ? - 7 = 20 המספר הוא . 27 פתרון המשוואה : k = 27 23 בכל סעיף מצאו פתרון של המשוואה ובדקו אותו על ידי הצבה . 24 א . השלימו את הטבלה . כתבו בראש הטבלה את התיאורים המתאימים החסרים . ב . בכל סעיף מצאו פתרון של המשוואה . אפשר להיעזר בטבלה . 1 2 y + 3 = 5 4 2 y = 16 2 y + 4 = 2 y 5 y = 2 y 3 y + 4 = 4 6 2 y + 3 = 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר