עמוד:16

ד . יוצרים הכללות של משפטים הפעולה המורכבת הנוספת שמתבקשת במהלך כתיבת סיכום היא ההכללה , ובה עוסק חלק זה . התנסות מושכלת עם פעולת ההכללה נעשתה בשלב הראשון , כאשר נפגשו הלומדים עם יצירת משפט מכליל שמוסר את עיקרי הדברים בטקסט . ההחלטה אם להרחיב את העיסוק בפעולת ההכללה נתון לשיקול דעת המורה על סמך ההיכרות עם הלומדים בכיתה , ובהתאם למטרות ההוראה . מזמינים את הלומדים לפגוש שני סוגים של הכללות ( לוח דיגיטלי עשוי להיות עזר רב להמחשה . ( מפנים את תשומת לב הלומדים לעובדה החשובה שהמשפטים שמהם נוצרו ההכללות הם באותו עניין , מדברים על אותו נושא . מבקשים מהם לקרוא את המשפטים ולומר מה קרה בכל דוגמה . דוגמה א . 1 הטפטפת הומצאה בישראל , והיא נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו . . 2 הטפטפת הומצאה בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת על ידי המהנדס הי ff ראלי ff מחה בלאס ובנו ישעיהו . איחוד של שני המשפטים יכול ליצור את המשפט הזה : הטפטפת שהומצאה בישראל בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת על ידי המהנדס הי ff ראלי ff מחה בלאס ובנו ישעיהו , נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו . הערה דידקטית : במבוא ליחידה אמרנו , שמהלך ההוראה המוצע ביחידת הוראה זו מביא בחשבון את גיל הנמענים , ולכן מתמקד בפעולה המורכבת המרכזית שמתבקשת בכתיבת סיכום - פעולת . "מחיקה"ה כמו כן הצענו מהלך מקדים של ניסוח משפט מכליל לטקסט שישמש כמצפן בתהליך הסיכום . הפעולות שהודגמו עד כה מספקות כאשר מדובר בסיכום לעצמי . אם הסיכום צריך להתפרסם לנמענים נוספים - יש פעולות נוספות שצריך לבצע ( ראו להלן . ( אפשרות אחת : לעצור את ההדגמה כאן ולעבור להתנסות נוספת על הטקסט הבא ( קרוסלה שואבת , ראו בהמשך . ( אפשרות שנייה : להמשיך את ההדגמה לקראת סיכום המיועד לאחרים וכולל יצירת הכללות של משפטים ובקרה של קישוריות ולכידות על הסיכום הסופי - המשך פעילות בסעיף ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר