עמוד:57

. 4 במילו התנ ² " ) מילו אנציקלופדי של המקרא , הוצאת איתאב ( מצאנו שלושה הסבר י למילה " נהפ : " . 1 מופנה , מוסב , הפו בקשר של ניגוד . ) לדוגמה : הי ו ה פ ללילה ( . 2 נעקר , נחרב . . 3 נשתנה . . 5 תשובה לשאלה 2 א : לפי רש " י , בפסוק נכתב בכוונה " נהפכת " ולא " נחרבת . " תשובה לשאלה 2 ב : למילה " נהפכת " יש יש כיווני משמעות מנוגד י : נהפכת - נחרבת , ונהפכת - ישתנה גורלה . תשובה לשאלה 2 ג : בתגובה לנבואת יונה , לאנשי נינוה יש שתי אפשרויות . אפשרות : 1 א ימשיכו לחטוא , נינוה נהפכת במשמעות של נחרבת . אפשרות : 2 א ישפרו את התנהגות , העיר נהפכת במשמעות של משנה את גורלה . תשובה לשאלה 2 ד : גורל של אנשי נינוה תלוי בהתנהגות . במובנ י רב י , סצנה זו דומה לסצנה של המלח י בפרק א . ג המלח י קיבלו החלטה , לקחו אחריות לגור ל וקבעו את עתיד . תשובה לשאלה 2 ה : לפי פירוש רש " י , התפקיד של יונה הנביא הוא להזהיר את אנשי העיר ולאפשר ל ה לשנות את דרכי ה . . 6 כיצד אפשר להסביר את השינוי שחל ביונה ? אפשרות אחת להסביר את השינוי שחל ביונה היא באמצעות הניסיו הקוד שלו - הבריחה , הזריקה ל י והשהייה בב ט הדג . בקריאה צמודה של הטקסט , אפשר לראות שיש הבדל ג באופ הפנייה של ה ' ליונה בפע השנייה , ויית כ שג זה גר לשינוי אצל יונה . . 7 תשובה לשאלה : 4 לפי פס ' , 8 אנשי נינוה הלכו בדרכי רעות , עשו מעשי שוד וגזל . . 8 תשובה לשאלה : 5 אנשי נינוה האמינו ליונה ומיד החלו לפעול . ה הקשיבו ליונה ומיד החלו להאמי ³ בה , ' לבשו שק י , הכריזו על צ ו , זעקו לה ' ושינו את דרכי ה הרעות . . 9 תשובה לשאלה 6 א : רשימת הפעולות של אנשי נינוה בעקבות הנבואה : * אנשי נינוה החלו להאמי ³ בה' : " ו אמי נ נ י נינוה , אלה י " . * אנשי נינוה מכריז י על צו : "ו קר א-צ ••" . * אנשי נינוה לובש י שק י : "ו ל • י , מ ד ל ועד-קט . " תשובה לשאלה 6 ב : הפעולות שמצווה המ ל לעשות בעקבות הנבואה : * לבני אד וג לבהמות , אסור לאכול ואסור לשתות : "ה ד וה המה ה קר וה א , ³ ל- יטע מ מא מה ל-יר ע , מי ל-י " ) פס ' . ) 7 * בני אד ובהמות צריכ י להתכסות בשק : "וית • י , ה ד וה המה " ) פס ' . ) 8 * לקרוא אל אלוה י בחזקה : "ויקר א אל-אלה י , חזקה " ) פס ' . ) 8 * לתק התנהגות רעה ולהפסיק את מעשי הגזל : "וי ב , אי מ ר הרעה , מ -החמס , א ר כ יה " ) פס ' . ) 8 . 1- "מקצה לקצה " הוא אמצעי אמנותי , לשוני ) בלטינית : מריזמוס . ) זהו אמצעי שמציג את הקצוות על מנת לכלול את כל מה שבתוכ . . 11 תשובה לשאלה 7 א : הביטוי בפסוק 5 שמבטא את רעי ו " מקצה אל קצה " הוא " מ ד ל ועד קט . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר