עמוד:52

. 2 הציווי על שלוש הרגל י מופיע בשמות כג . 3 . הקביעה כי חג הקציר , חג השבועות , הוא החג " שבו ניתנה תורה לישראל " מופיעה בשמות רבה , פרשה לא . בנוס , בתלמוד הבבלי מובא דיו חכמ י בשאלת התארי המדויק של מ ת תורה : " תנו רב נ : בשישי בחודש ] סיוו [ ניתנו עשרת הדברות לישראל . רבי יוסי אומר : בשבעה בו " ) מסכת שבת , ד פו עמ ' ב ; וכמו כ ג במסכת יומא , ד ד עמ ' ב . ) . 4 לשאלה 3 א : לפי לוח השנה העברי הי ו , החודש ש חוגג י בו את פסח הוא ני ס . . 5 לשאלה 3 ב : לפי לוח השנה בתקופת התנ , ² " החודש שחגגו בו את פסח היה החודש הראש ו . . 6 לשאלה 3 ג : לפי הפסוק , לאחר שלושה חודש י מיציאת מצר י היה אירוע מ ת תורה . 7 . לשאלה 3 ד : לפי לוח השנה מתקופת התנ , ² " אירוע מ ת תורה חל בחודש השלישי . 8 . לשאלה 3 ה לפי לוח השנה העברי הי ו , אירוע מ ת תורה הוא בחודש סי ו . 9 . לשאלה 3 ו : חג שבועות ג הוא חל בחודש סיו ! . 1- אפשר בהקשר זה לדבר על תיק ו ליל שבועות - מנה ג שהחל בספרד של ימי הביניי . הכוונה לכיבוד התורה באמצעות התקנת כתר י . אי ? לומד י תורה כל הלילה ... . 11 מגילת רות מתרחשת בז מ הקציר . החקלא י במגילה קוצר י , והיא כמו ב מתקשרת ל ש " חג הקציר " . . 12 אפשר לומר כי רות המואב ייה קיבלה על עצמה את תורת ישראל " ע מ עמי אלהי אלוהי . " . 13 לפי המדרש , הקושר ב י המגילה לבי חג מ ת תורה ושבועות , הוא ער ה " חסד . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר