עמוד:33

. 5 יבליגרפיה מומלצת * עול התנ , ² " מלכ י א , ב , הוצאת דברי הימ י תשע " א * עול התנ " - ² מגילות , הוצאת דברי הימ י , תשע " א * עול התנ " - ² תרי עשר , הוצאת דברי הימ י , תשע " א * עול התנ , ² " תהיל י א ב , בוצאת דברי הימ י , תשע " א * אמית יאירה , גלוי ונסתר במקרא : פולמוס י גלויי , עקיפ י ובעיקר סמויי , ידיעות אחרונות , תל אביב , 2--3 * זקובי יאיר , גבוה מעל גבוה , ע עובד , תל אבי 1995 * סימ ו אוריאל , יונה , סדרת מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא , עורכ י : גרינברג , משה אחיטוב שמואל , הוצאת ע עובד , תשס " ד * מגידוב רוני , השירה המקראית בראי ההוראה , מכו הרטמ , ³ ירושל י , תש " ע . * פנינה גלפז-פלר , יונה , מסע אל החופש , קריאה חדשה בספר יונה , הוצאת כרמל , . 2-1- הצעות להוראה באמצעות הקומיקס המור י יכול י לראות בקומיקס כלי עזר לקריאת הסיפור בר צ , וממנו יוצא י לקריאת הטקסט המקראי ולניתוח הפרק . הבנת ר צ העלילה , קוד לקריאת הפסוק י , מאפשרת התמודדות ע מוקשי הבנה בפסוק י , אשר מקש י על התלמיד בהבנת הסיפור וגורמ י לרתיעה . יצירת גירוי , סקרנות ועני י בפרק - טר ו קריאה . דמויות ותפקיד י - חלוקת הקריאה בקומיקס בכיתה בקול , על פי תפקיד י ודמויות . מיקוד ב " פריי " אחד ) איור אחד ( ודיו באירוע י או בפסוק י הקשור י אליו - מדרש תמונה . כלי למעקב אחר תת היחידות המופיעות בהצעות להוראה . זיהוי ב י תמונה לפסוק - התמצאות והבנה . הקומיקס יכול לתת מענה לתלמיד י ש " הלכו לאיבוד בסיפור " , ומאפשר ל ה התמצאות קלה יותר ברצ . לאחר הלימוד - הקומיקס יכול הוות כלי לחזרה ולעבודה בבית . השראה והזמנה ליצירה עצמאית של התלמיד י . תכנית הלימוד י במקרא ממליצה על : "שימוש באמנויות לסוגיה כגו : ציור , פיסול , שיר , סיפור וסרט , ) במקרה שלנו - קומיקס ( עשוי לסייע להבנת הרעיונות הגלומ י במקרא . לאחר שהרעיונות המרכזיי של הטקסט נחשפו והובנו אפשר להציע אמצע י אמנותיי שיעשירו ויעמיקו אות . שתי דרכ י לפנינו : א . ' הדר הפרשנית , ' משמעה : שימוש ביצירות אמנות לסוגיה כפרשנות למקרא , לצד פרשנויות אחרות . ב . ' הדר היצירתית - ' פעילות יצירתית של התלמיד י כאמצעי חווייתי , אישי או קבוצתי , להפנמת הנלמד " . המתודה של שימוש בקומיקס מאפשרת התייחסות אליו ה בדר ² פרשנית , ו ה בדר ² יצירתית , המזמינה את התלמיד ליצירה משל עצמו . הקומיקס משמש ג כאמצעי להסבר הטקסט וג ככלי המפעיל את הלומד י .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר