עמוד:23

סוגי המזמור י בספר תהילי אפשר לסווג את מזמורי תהיל י לפי אמות מידה שונות . נציע כ א חלוקה לארבעה סוגי מזמור י מרכזיי : א . מזמורי הלל - המזמור י הנפוצ י ביותר בספר ה מזמור י המהלל י את ה' . מזמור י אלו ה שירי תהילה בשבח ה , ' המפאר י את גדולתו ואת השגחתו על כל ברואיו . ב . מזמורי קינה - כשליש מהמזמור י בספר ה מזמורי קינה , המביע י צער ויגו על דיכוי הע בידי אויביו . ג . תלונת היחיד 4- - מזמור י בספר מכונ י " תלונת היחיד : " במזמור י אלה מתלו נ המשורר על סבלו הגופני והנפשי , א מביע ביטחו ³ ב כ שתפילתו תישמע . ד . מזמורי חכמה - סוג חשוב של מזמור י בספר הוא מזמורי חכמה . מטרת של מזמורי החכמה הייתה ללמד את הקורא י לקח מסו י . מדוע נקרא הספר " תהילי " השורש העברי של ה ש " תהיל י " הוא ה . ל . ל ,. ומשמעותו אמירת דברי שבח . מזמורי תהיל י נועדו ברוב להלל את ה ' ולדבר בשבחו . היה זה חלק בלתי נפרד מהפול ח בבית המקדש , כפי שני ת ללמוד , למשל , מתיאור עבודת המקדש בספר עזרא פרק ג פס ' : 5 "וי ד ה נ י את -היכל יהוה ו עמי ד ה הנ י מל י חצצר ת והלו • ני - ס • מצל י לה ל את-יהוה על - ידי ויד מל -י ראל . " צורת היחיד של המילה תהיל י היא " תהילה . " "תהילה " היא ש בלש ו יחיד נקבה , וצורת הריבוי שלו אמורה להיות " תהילות . " מדוע אפוא נקרא ספר התהילות במקרא ב ש " תהיל י " - צורת ריבוי בזכר ? חוקר י משער י שבעברית העתיקה היה מקובל להשתמש ג בצורה " תהילות " וג בצורה " תהיל י " לציו הריבוי למזמורי הלל . כותרות מרכזיות של מזמור י ) לפי עול התנ , ² " תהילי א , עמ ' , 17 הוצאת דברי הימ י . ) * יש מזמור י הנפתח י בכותרת המייחסת את המזמור לכותב מסו י או בהקדשה לאד מסו י . 73 ( מזמור י לדוד 12 ; מיוחס י לאס , ב דורו של דוד 11 ; מזמור י לבני קורח ; אחד להי מ ואחד לאי ת . ) * יש מזמור י הנפתח י בכותרת " מזמור ל – " ... כלומר מזמור פרי עטו של ... המילה מזמור היא ייחודית לספר תהיל י , וכוונתה כנראה לשיר מ שר בלוויית כלי נגינה . שיר המעלות : יש המשער י שמדובר בעלייה במדרגות הצליל י בשיר . יש המשייכ י את המושג לתו כ השיר - שירי העול י מבבל לירושל י בשיבת ציו . יש הקושר י את המעלות למדרגות בית המקדש – כלומר , אלה שירי ששרו הלוי י , שהיו עול י ויורד י במדרגות בית המקדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר