עמוד:10

. 2 א . מבוא תוכני לספר מלכ י ספר מלכ י הוא הרביעי בסדרת ספרי התנ ² " המגולל י את תולדות ישראל ל מ הכניסה לאר ועד ליציאה ממנה : ) 1 ( ספר יהושע מתאר את כניסת של שבטי ישראל לא ר כנע ואת כיבוש האר מידי העמ י היושב י בה . ) 2 ( ספר שופט י מתאר את המש תקופת הכיבוש ואת ההתנחלות במסגרות משפחתיות ושבטיות . ) 3 ( ספר שמואל מתאר את המעבר המדיני , החברתי והתרבותי למסגרת של ממלכה . ) 4 ( ספר מלכי מתאר את קורות ישראל בתקופת המלוכה - החל בימי הזוהר של הממלכה המאוחדת בהנהגת דוד ושלמה , ד ר קיו מ המפוצל של ממלכת ישראל בצפו וממלכת יהודה בדר ו , וכלה בחורבנ של שתי הממלכות בידי האימפריות הגדולות של העול העתיק – אשור ובבל – והגליית של בני ישראל מ ³ האר . ספר מלכי על שני חלקיו מס ר את תולדות המלכ י והממלכות של ישראל , החל ממות ו של דוד ) ימי הממלכה המאוחדת ( ועד לחורב ישראל ויהודה . האירוע ההיסטורי הראש ו המתואר בספר הוא המאבק על ירושת הכי סא בס ו ימיו של המ ל דוד בסביבות שנת 1--- לפסה " נ , והאירוע האחרו הוא שחרור המ ל הגולה יהויכ י על ידי מ ל בבל בשנת 561 לפסה " נ . המחבר , או למעשה מחברי הספר , תיארו תקופה של כ- 4-- שנה , ומטרת הייתה להסביר כיצד קרה שממצב של ממלכה מאוחדת , מבוססת , השולטת בעמ י אחר י , הידרדר ע ישראל והגיע למצב של גלות וחורב . תיאור המאו רעות ההיסטוריי נקרא היסטוריוגרפיה ) כתיבה היסטורית ( , ועל כ ספר מלכ י הוא ספר היסטוריוגרפי . ההיסטוריו ) או יותר נכ ו ההיסטוריונ י ( של ספר מלכ י כותב י את תולדות ישראל מתו השקפת עול שלדיד נחשבת לאמת מוחלטת . ההשקפה היא שה ' הוא אלוהי ההיסטוריה . ה ' שולט באירוע י ההיסטוריי , ו ל כ האירוע י מתואר י בתבנית של נבואה והתגשמות על פי שיטת גמול ) שכר ועונש : ) הנביא או המחבר מנבא על אירוע היסטורי צפוי כעונש או כשכר , ומאוחר יותר הנבואה מתגשמת . באמצעות שיטת כתיבה זאת ההיסטוריו מוכיח את ההיגי ו העומד מאחורי האירוע י , ואת השתלשלו ת זה מזה . שיטת הגמול בספר מלכ י היא לפי כ שיטת הגמול הקיבוצי : הע נענש בעונש קיבוצי , בגלל חטאי ה של המלכ י . ההיסטורי ו של ספר מלכ י מאמי ³ שהגמול הוא לא רק גמול קיבוצי , אלא ג גמול לדורות , כלומר : א האב חטא , ייענשו הדורות הבאי , בניו , ככתוב בעשרת הדברות : " קד ) זוכר , מעניש ( עו ) חטא ( בת על נ י , על י ) עד דור שלישי ( ועל ר ע י ) עד דור רביעי , ) ל נ י וע ה חסד ) נו ת שכר ( לאלפ י ) אלפי דורות / אלפי אנשי ( לאהבי ל מרי מצותי " ) שמות כ . ) 3 , כ , למשל , ח ט א שלמה המ ל בחטא הנש י הנוכריות , א העונש חל על הדור השני - בתקופת בנו רחבע התפלגה . 2 מבואות תוכניי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר