עמוד:38

שמואל ב יד . 1 הצעות לתשובות אפשריות : געגועים לאבשלום ? חרטה על שלא טיפל בנושא אמנון ותמר כמו שצריך ? צורך ביורש ? . 2 נקודה למחשבה : הדילמה הזאת לא מצוינת בגלוי בסיפור של האישה . אם כך , מדוע להעלות את השאלה ? ראשית , מפני שזוהי דילמה אנושית . שנית , מפני שיש בה הדהוד לדילמה המוסרית של דוד . . 3 הצעה לדיון בכיתה : מדוע סירב יואב להיענות לבקשתו של אבשלום ? הצעות לתשובות אפשריות : א . נאמנות עיוורת של יואב לדוד ; ב . יואב , כמו דוד , מפעיל שיקול דעת ומנסה להימנע מפגיעה באבשלום , המתחייבת ממעמדו של דוד ( על אף הבטחתו של דוד ;( ג . יואב לא התכוון לקרב את אבשלום אל המלך . הוא רק רצה להביא אותו לירושלים . שימתין עד למות המלך כדי לרשת אותו ... . 5 נשיקת דוד לאבשלום : הנשיקה של דוד לאבשלום היא נשיקה פורמאלית , של מפגש , אבל אפשר לפרש אותה כהתנהגות מאופקת של התרגשות . דומה הדבר לנשיקה ששמואל נישק את שאול בעת הקדשתו למלך , כהבעת התרגשות מאופקת , לעומת היעדר הנשיקה לדוד . שמואל ב טו . 1 נדר אבשלום - פס ' : 9 בפסוק מסופר כי אבשלום הצליח להשיג את רשותו של דוד לחזור לירושלים בהצגת הנדר שנדר . לא ברור אם אכן נדר נדר , או שהוא מספר על נדר שנדר כמניפולציה לקבלת אישור לחזור לירושלים ( בדומה לסיפור המופיע במלכים א א , שבו טוענת בת שבע בפני דוד שהוא הבטיח לה ששלמה ימלוך , אם כי הבטחה זאת אינה מופיעה בשום מקום . ( . 2 התשובה המתבקשת היא שדוד רוצה להימנע מעימות חזיתי עם בנו , אבשלום . אפשר להרחיב את מיגוון האפשרויות , מתוך היכרות עם רצף הסיפור ועם דמותו של דוד , ומתוך הבנה של " תמונת " הסיפור : ייתכן שדוד היה מופתע ונזקק לזמן להתארגן ; ייתכן שדוד הלוחם הזדקן ; ייתכן שדוד , לאחר סיפור אוריה ובת שבע , העדיף להימנע ככל האפשר משפיכות דמים , גם במחיר של איבוד המלכות . ועוד ועוד ... שמואל ב טז . 1 הערת פתיחה : חשוב לדעת שנפגוש את שתי הדמויות המופיעות בפרק זה - מפיבושת ושמעי בן גרא - גם בדרכו של דוד חזרה , לאחר סוף המרד . כדאי להדגיש בעל פה את מפגשיו של דוד עם המתנגדים לו ועם התומכים בו . . 2 הסברים לשאלת אבשלום והצעה לדיון : אפשר להבין שאלה זאת גם כבוז של אבשלום לבוגדנות של חושי . אפשר לפתוח לדיון בכיתה - בירור הכוונות של אבשלום , או להזמין את התלמידים לאייר בועת מחשבה של אבשלום - למה באמת הוא מתכוון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר