עמוד:36

ויקרא פרק י : " וטקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וטתנו בהן אש וטשימו עליה קטרת וטקריבו לפני ה ' אש זרה אשר לא צוה אתם : ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וטמתו לפני ה " : ' גם הם נענשו בעונש מוות על חטא הקשור בהתערבות בקדושה . פרשנים רבים ניסו לפרש את חטאם . חלקם מתמקדים ב " אש הזרה , " וחלקם ב " קטורת . " אבן עזרא מתמקד בביטוי " אשר לא ציוה אותם , " ובכך הוא מדגיש לא את תוכן הפעולה אלא את עצם העשייה ללא ציווי . " . 4 בת שאול " - ניתוח הכינוי : א . הכינוי " בת שאול " מדגיש שמיכל שייכת לאצולה הישנה , שיש לה קוד קשוח כיצד להתנהג בחברה , ואילו דוד הוא פוליטיקאי " עממי , " שיודע מתי צריך לנשק תינוקות וללכת למשחקי כדורגל שכונתיים ; ב . הכינוי " בת שאול " מדגיש שמיכל שייכת לבית המלוכה הקודם , שכבר נגזר דינו להיעלם , ויש כאן רמז מטרים לאמירה בסוף הסיפור שלא היו לה ילדים . היה אפשר לכנות אותה " אשת דוד " או " אשת המלך , " אולם כינויים אלה היו מטשטשים את הפער בין מיכל לדוד , שהוא הדבר שהמספר רוצה להדגיש . . 5 " ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה , " פס ' - 23 בעיית גרסאות : א . לפי שמואל ב כא ( פרק שאינו נמצא בתכנית הלימודים ) פס ' , 8 למיכל היו חמישה ילדים מעדריאל בן-ברזלי הםחלתי . ב . לפי שמואל א יח , 19 מירב , אחותה הבכירה של מיכל , היא זאת שנישאה לעדריאל המחולתי . אפשר להסביר את הסתירה כהתנגשות בין המסורות על מירב ומיכל , וייתכן שבשמואל ב כא 8 מדובר על מירב ולא על מיכל . לפי אפשרות זאת , למיכל אכן לא היו ילדים . הסבר נוסף : לפי חז " ל - מיכל אימצה את ילדי מירב ועדריאל המחולתי לאחר מותה של מירב . שמואל ב , פרק ז , פסוקים 17 1 . 1 הערה כללית : כדאי לשלב בהוראת הפרק את העניין העקרוני , המהותי : זוהי הפעם הראשונה שמדובר על בית מקדש לה . ' מושג שהוא לכאורה טריוויאלי בתודעה שלנו היום , אולם עד כה למעשה לא היה קיים - לא כרעיון , וודאי שלא בפועל . מימוש הרעיון יבוצע בידי שלמה , כפי שמתואר במלכים א פרקים ד- ח . . 2 הצעות לתשובות בעד : א . השוואה בין בית ה ' לארמון המלך - אם למלך יש ארמון , קל וחומר לארון ה ' צריך להיות ארמון ; ב . קדושת הארון מחייבת בית מגן ואף מפואר , שיתן ביטוי לקדושתו ; ג . הקמת בית מקדש לה ' מסמלת הגעה למנוחה ולנחלה - לירושלים . אין צורך יותר בבית ארעי , דוגמת אוהל ; ד . המקדש אינו המצאה חדשה וייחודית לעם ישראל . מקדשים , בעיקר של עמים אחרים , היו קיימים באותה תקופה . כלומר , המקדש הוא הדרך המכובדת והמוכרת לפולחן . הצעות לתשובות נגד : א . לא ניתנה הנחיה מה ' לבניית בית עבורו ; ב . בית פיזי לה ' סותר את מהותו המופשטת . שמואל ב , יא . 1 פס ' : 27 מעניין להשוות את דברי דוד במסר ליואב - פרק זה , פס ' [ ... ]" : 25 אל ירע בעיניך את הדבר הזה כי כזה וכזה תאכל החרב , " [ ... ] לתגובת ה ' למעשה דוד בפס ' " : 27 וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני ה ' " :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר