עמוד:28

שמואל א טז . 1 הערת כללית : בפרקים טז- יז מופיעות שתי גרסאות לדרך הגעתו של דוד לבית המלוכה . האחת - כנגן שטיפס ועלה בסולם הדרגות . האחרת - כמי שהתגלה לפתע בקרב נגד גלית ( המסופר בפרק יז . ( על פי המחקר , נראה ששתי הגרסאות שולבו בספר משני מקורות שונים . בשלב זה של התפתחות הילד , נספר את הסיפור כרצף עלילתי אחד , אשר גם הוא מתקבל על הדעת . . 2 מדרש חז " ל על שמואל הרואה [ ... ]" : כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה ' יראה ללבב - " פס ' : 9 לפניכם מדרש חז " ל , שבו אלוהים מעביר ביקורת על יכולת הראיה של שמואל כנביא : " וטאמר אנכי הראה " ( שמ " א ט . ( 19 , אמר לו הקב " ה אתה הוא הרואה ? אני מודיעך שאי אתה רואה . אימתי הודיעו ? בשעה שאמר לו " מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך : " ( שמואל א טז . ( 1 , מהו אומר ? " ויהי בבואם וטרא את אליאב וטאמר אך ה ' משיחו ) " : שם , פס ' ( 6 אמר לו הקב " ה : לא אמרת ' אנכי הראה ?' אל תבט אל מראהו ) " ... ספרי דברים , פסקה יז ) . . 3 מדרש חז " ל על דוד כרועה צאן [ ... ]" : והמה רעה בצאן - " [ ... ] פס ' : 11 לפניכם מדרש חז " ל המרחיב על תכונותיו של דוד כרועה צאן : " בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה , היה מונע הגדולים מפני הקטנים לרעות כדי שירעו עשב רך , ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית , ואחר מוציא הבחורים שיהו אוכלים עשב הקשה . כלומר , כולא אלו מפני אלו , וזה על פי לשון הכתוב ' ממכלאות צא "' ( מדרש תהילים " שוחר טוב , " ע " ח , כא ; מדרש " שמות רבה , " פרשה ב . ( . 4 מרים ילן שטקליס : ( 1984-1900 ) ילידת אודסה , עלתה לארץ ישראל בשנת . 1920 סופרת ומשוררת ילדים , כלת פרס ישראל . משירי הילדים המפורסמים שהולחנו : " דני גיבור " ( המוכר יותר כ " פרח נתתי לנורית " או " זולגות הדמעות מעצמן " " , ( מיכאל " ( הידוע יותר כ " חיכיתי חיכיתי , בכיתי בכיתי , ומי לא בא ? מיכאל " , ( " הסבון בכה מאוד , " " ידידי טינטן , " " בובה זהבה " , " אצו רצו גמדים " ועוד ... שמואל א יז הערה כללית : בשלב הראשון אנו ממליצים לקרוא את הפרק ברצף . הסיפור יפה וברור , הן בתנ " ך והן בקומיקס . המבנה הדידקטי שאנו מציעים הוא בשני שלבים : . 1 הבנת הקרב הגלוי בין דוד לגלית באמצעות קריאה . . 2 פענוח הקרב הסמוי בין דוד לבין שאול - מי " גיבור " יותר ? מי מאמין באלוהים ? לצדו של מי נמצא אלוהים ? פענוח הקרב הסמוי בין דוד לבין שאול ייעשה באמצעות ניתוח משווה בין שתי הדמויות : איסוף מידע מתוך הפסוקים , ויצירת הכללה מתוך הפרטים . המישור הסמוי אינו כתוב בטקסט , אבל משתמע ממנו . מבחינה זו , המהלך שאנו מציעים שונה מהרגיל - לא מעקב אחר הסיפור אלא " ראיית על " של תפקיד הסיפור הזה ברצף האירועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר