עמוד:12

. 3 ב . יעדי ההתמצאות במקרא תכנית הלימודים במקרא מגדירה כמה יעדים הקשורים בהתמצאות של תלמידי בית הספר היסודי במקרא . נפרט יעדים אלה : לדעת לצטט ביטויים ופסוקים נבחרים . לכל נושא ולכל ספר מן המקרא הנלמדים בביה " ס היסודי , צורפה רשימה של ניבים , ביטויים וקטעים לבקיאות ( יש שקטעים סומנו על ידי מילים פותחות ומסיימות . ( הרשימה תסייע למורים לבחור ביטויים , קטעי פסוקים או פסוקים מרכזיים לעניין הנלמד . על בסיס היעד הזה והיעד הבא הגדרנו את פינת " משפטים לדרך " שתפורט להלן . לדעת לזהות את ההקשר שממנו נשאבו הביטויים והפסוקים . בספר הלימוד שמואל ישנה התייחסות למשמעות הניבים ברצף הוראת הפרק , ובנוסף הספר מציע את הפינה " משפטים לדרך , " המופיעה בסיומם של חלק מן הפרקים . בפינה זו מודגשים הניבים את הפרק " רגשות מעורבים ;" או דוד וחולשתו בסיפור בת שבע , ומורכבות תפקידו כאבא וכמלך בפרקי מרד אבשלום , וכן התפתחות יחסה של מיכל לדוד . לנקוט עמדה מנומקת ומבוססת כלפי ערכים , תפיסות עולם ודמויות במקרא . מתוך מטרה זו גזרנו שני " כללי אצבע " בפיתוח הספר ובהמלצות להוראה : הכלל הראשון - הנמקה . התלמידים מתבקשים , הן בשאלות אינפורמטיביות והן בשאלות של טיעונים ונקיטת עמדה , לבסס את דבריהם על ציטוטים מתוך הפסוקים . נימוקים תקפים ומהימנים המבוססים על ראיות מוצקות מהווים מרכיב מרכזי בכישורי למידה של לומד חושב , ושיעור התנ " ך מהווה מקום מרכזי לטיפוחם . ההתבססות על הפסוקים היא גם כלי לאימון בקריאת התנ " ך ול " התיידדות " עם הטקסט המקראי . הכלל השני - נקיטת עמדה . הדמויות , הערכים והאירועים המסופרים , מזמנים נקיטת עמדה . ועם זאת , נמנענו משאלות המזמינות הזדהות עם הדמויות ( סיפור חנה העקרה , אוריה החוזר משדה הקרב , ( ומשאלות הדורשות עמדה שיפוטית . השאלות שהוצגו לפני התלמידים מזמינות למחשבה , לניסוח של רעיונות שונים ושל עמדות שונות , לעתים מנוגדות זו לזו . למעשה , הזמנו את התלמידים לנסח דילמות , אך לא לפתור אותן . כך , לדוגמה , התלמידים מתבקשים להציג נימוקים בעד ונגד העלאת עולה על ידי שאול ( שמואל א יג , ( נימוקים המציגים יתרונות וחסרונות בעצת אחיתופל ( שמואל ב טז , ( או נימוקים בעד ונגד ההיגיון שבהמלכת אדוניה ( מלכים א א . ( להכיר את החברה המקראית ואת השינויים שחלו בה מבחינת מבנה המשפחה והשבט , הממלכה ומוסדותיה , החוק והמנהג . כאמור , אחד הצירים המרכזיים בספר שמואל הוא השינוי במבנה החברתי - מחברה שבטית , המאפיינת את תקופת השופטים : " בטמים ההם אין מלך בישראל איש הטשר בעיניו יעשה " ( שופטים כא , 25 הפסוק האחרון בספר שופטים , ( לחברה מלוכנית , בעלת שלטון אחיד , יציב , ומגובש לאורך זמן ... " : והםמלכה נכונה ביד שלמה ) " מלכים א ב , , 46 הפסוק האחרון בתכנית הלימודים לכיתה ה ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר