עמוד:9

החומרים החזותיים בגיאוגרפיה יש חשיבות עצומה לאמצעי ההמחשה והביטוי החזותיים - המפות , התמונות , הגרפים , הטבלאות , האיורים . מאמצעים אלה אפשר לדלות מידע ייחודי וחשוב , והם מעניקים ללומד הזדמנות לפתח מיומנויות של הפקת מידע ועיבוד מידע ממקורות שונים . יתרה מזאת : אם מלמדים גיאוגרפיה בעזרת טקסטים בלבד , מסתכנים ב"איבוד" אותם תלמידים שסגנון הלמידה שלהם אינו טקסטואלי דווקא אלא ויזואלי . לפיכך שילבנו מגוון רחב של אמצעים כאלה : מפות - המפה היא כלי העבודה המרכזי של הגיאוגרף ואחד מאמצעי הלימוד החשובים ביותר בגיאוגרפיה . לפיכך , לפיתוח מיומנויות של הפקת מידע ממפות , פירוש המידע , ניתוחו ויישומו יש מקום חשוב בהוראת הגיאוגרפיה . המפות בספר "ישראל - האדם והמרחב" הן ברובן מפות נושאיות . רוב המפות מתארות את התפרסותה של תופעה אחת במרחב , למשל : מפת צפיפות האוכלוסייה ( עמ' , ( 11 מפת בני 65 ומעלה בעיר תל-אביב יפו ( עמ' ( 27 ומפת קו המתח העליון בישראל ( עמ' . ( 122 המפות מאפשרות לחקור את הביטוי המרחבי של התופעה ולחקור את הקשר בין כמה תופעות המופיעות באותה מפה או בין תופעות רלוונטיות במפות שונות . אפשר לבנות בכיתה או בספריית בית הספר אוסף של מפות ישראל . מפות כאלה אפשר להשיג בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , במרכז למיפוי ישראל , ברשויות המקומיות , במשרד לאיכות הסביבה , בלשכות תיירות בערים שונות , בחברות תיירות , באתרי אינטרנט ועוד . מפות של ערים בישראל אפשר למצוא גם באטלסים מקומיים וב"דפי . "זהב הגרפים והדיאגרמות - בספר מוצגים נתונים סטטיסטיים רבים , והם מוגשים באופנים שונים : מספרים ואחוזים ברצף הטקסט , מפות , גרפים , דיאגרמות וטבלאות . הנתונים מעודכנים ברובם עד לשנת . 2004 נתונים אלה חשובים ביותר : הם נותנים ללומד מידע כמותי על ממדיה של תופעה , הם מסייעים לו להגיע למסקנות , להשוות בין תופעות ולשער מה יהיו המגמות בעתיד . כך , למשל , מטבלה א 22 ( עמ' ( 23 אפשר להסיק שמספר התלמידים הלומדים באוניברסיטאות גדל בקצב מהיר בהרבה מקצב הגידול של אוכלוסיית ישראל . התמונות - מאות התמונות הפזורות בספר נותנות ביטוי חזותי לתופעות ולתהליכים בישראל , והן מאפשרות להשיג כמה יעדים לימודיים : להמחיש ולהדגים נושאים שונים . לעתים קרובות הדגמה והמחשה חזותית הן הדרכים הקצרות והיעילות ביותר להבנת מושג . לעורר מעורבות רגשית - הזדהות , כעס , התפעלות , פחד , צער וכדומה . לקרב אותנו למקומות ולאנשים רחוקים מאיתנו בזמן ובמקום . להשוות בין תופעות . חשוב לסייע לתלמידים לדלות מידע רלוונטי מן התמונה ולעמוד על הקשר שבינה לבין התופעה או התהליך שהיא מדגימה . כמו כן יש להביא בחשבון שהתמונה מוסרת התרשמות סובייקטיבית של הצלם , ועל כן יש לנהוג בזהירות במידע שהיא מספקת . חשובמאוד ! אטלס ישראל החדש יכול לספק מידע עשיר ומפורט בנושאים שונים , ומומלץ להשתמש במפות השונות שבו באופן שוטף במהלך הלימוד . שימוש בהפניות - לכל פריט - תמונה , מפה , גרף או טבלה - יש הפניה מהטקסט , וכך הנתונים אינם " תלויים באוויר" אלא מתקשרים ישירות לחומר הנלמד בטקסט . הפריטים החזותיים בדרך כלל מאמתים , מרחיבים ומסבירים בצורה שונה את המידע שמועבר באמצעות הטקסטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר