עמוד:41

נקודת המוצא בתיאוריות הללו היא , שכשקיימים הפרשים בלחץ בין שני מקומות שכנים , האוויר " נדחף" לעבר האזור בו הלחץ נמוך יותר . מסיבות הקשורות בסיבוב כדור הארץ אין האוויר נע ישירות לעבר הלחץ הנמוך , אלא סוטה מעט מכיוונו ימינה בחצי כדור הארץ הצפוני ושמאלה בחצי הדרומי . עיון במפת הלחץ מאפשר איתור אזורים בהם הלחץ נבדל מסביבותיהם . אזור בו הלחץ נמוך מאשר בסביבותיו מכונה " שקע , "ברומטרי ואזור בו הלחץ גבוה מאשר בסביבותיו נקרא "רמה . "ברומטרית הרוחות סביב השקע חגות נגד כיוון השעון תוך התכנסות למרכזו , בעוד שברמה הן חגות עם כיוון השעון תוך התבדרות לצדדים . בחצי כדור הארץ הדרומי מגמת הסיבוב הפוכה . התכנסות האוויר אל השקע כרוכה בעלייתו מעלה , והתבדרותו כרוכה בשקיעתו מטה התמוככות" ( , " בלשון המטאורולוגים . ) עליית האוויר מעודדת יצירת עננות ומשקעים , ושקיעתו מונעת עננות . יתרה מזאת , שיפוע הלחץ סביב השקע חריף יותר מאשר ברמה , ולכן עוצמת הרוחות שם גבוהה יותר . מהאמור ניתן להסיק , שבאזור בו מצוי שקע ברומטרי יש לצפות לעננות , למשקעים ולרוחות חזקות , כלומר למזג אוויר סוער , בעוד שבאזורים בהם מצויות רמות ברומטריות , נצפה למזג אוויר שקט ונאה . מעקב יומיומי אחר המפות הסינופטיות מאשר את ההערכות האלה ומגלה בנוסף שמערכות הלחץ , כלומר השקעים והרמות , משנות את מיקומן ואת עוצמתן מיום ליום . מובן שהקשר בין מפת הלחץ ומזג האוויר מורכב יותר , אך ברור שחיזוי המפה העתידית הוא המפתח לחיזוי מזג האוויר עצמו . מכלול המפות הסינופטיות , כגון מפת הטמפרטורה , הלחץ והרוח בגבהים השונים , מגדירות "מצב . "סינופטי מבחינתו של החזאי , משהגדיר לעצמו את המצב הסינופטי , הוא מסוגל לתרגם אותו ללשון מפורטת של תנאי מזג האוויר באזורים הכלולים במפה . חיזוי מספרי עד שנות 60-ה התמקדה מיומנותו המקצועית של החזאי בשתי פעולות : יצירת מפות סינופטיות חזויות ותרגום המפות ללשון מזג האוויר . במהלך שנות 70-ה החל להתגשם בהצלחה גוברת והולכת חלומם של מדענים רבים : למסור את תפקיד יצירת המפות החזויות לידי המחשב . המחשב מבצע את התהליך על ידי פתרון משוואות המחשבות את השינויים הצפויים בערכיהם המספריים של המשתנים המטאורולוגיים . תהליך זה נקרא " חיזוי מספרי" או " חיזוי . "נומרי החישוב נעשה על " מודל" שהוא תמונת האטמוספרה , כפי שעובדה בהתאם ל"יכולתו השכלית" של המחשב . המרחב האטמוספרי המקיף את כדור הארץ מחולק לתאים דמויי קובייה . כל תא מיוצג על ידי נקודה המצויה במרכזו . הנקודות כולן מהוות . "סריג" ערכי המשתנים האטמוספריים שמהם מתחיל החיזוי נקראים " תנאי . "התחלה חישוב הערך החזוי של הלחץ בנקודה מסוימת הוא הוספת ערכו המספרי של השינוי , כפי שחושב באמצעות משוואת החיזוי , לערכו ההתחלתי . הואיל והשינויים בתנאי מזג האוויר בכל מקום תלויים בתנאים שבסביבתו , כל חישוב חייב לכלול נתונים מנקודות סריג שכנות . כדי ליצור הדמיה ריאליסטית ככל האפשר , יש לבצע את החיזוי ב"צעדי זמן" קטנים , באורך של כחמש דקות . ייצורה של מפה חזויה לטווח של יממה מצריך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר