עמוד:39

המדע מדויק - החיזוי לא יש הרואים את חיזוי מזג האוויר כביטוי העיקרי והמייצג של מדע המטאורולוגיה . הואיל , כאמור , והחיזוי אינו מדויק , הם מגדירים את מדע המטאורולוגיה כולו כלא מדויק . נראה שהמושג " מדע מדויק" אינו ברור כל צורכו . לרובנו נראה , שמדע מדויק הוא מדע הנותן תשובות מדויקות לבעיות בהן הוא מטפל . מדע המטאורולוגיה הבסיסי חוקר תופעות אטמוספריות ומנסה למצוא להן הסברים , ומבחינה זאת , כדאי להשוות אותו למדע הפיסיקה . כאשר הפיסיקאי ניגש לפתרון בעיה מעשית , הוא עשוי להגיע לפתרון מדויק . ניתן , למשל , לחשב ברמת דיוק גבוהה את מסלולה של חללית המשוגרת לעבר מאדים ולצפות בטלסקופ בהתגשמות התחזית . הדבר אפשרי משום שהחללית משייטת בחלל , הנקי מחיכוך , והכוחות השולטים בו הם כוחות המשיכה של השמש ושל כוכבי הלכת הקרובים למסלולו , ומשום שהשפעתם של כוחות אלה קלה לביטוי מתמטי מדויק . קשה יותר לחשב במדויק את מסלולו של טיל המשוגר לעבר מדינת אויב ) ולכן לא ניתן לפגוע במדויק במטרה , ) למרות שהמרחק קטן לאין שיעור . הסיבה לכך היא שאת רוב זמנו " מבלה" הטיל באטמוספרה של כדור הארץ , שהשפעתה תלויה במגוון של גורמים שאינם ידועים במדויק . משימתו של הפיסיקאי תסתבך ואף תהפוך לבלתי אפשרית , אם ינסה לחזות את מעופו של עלה הנושר מעץ איזדרכת בעת שלכת סתווית . החיזוי המטאורולוגי משתמש בנתונים מדודים כדי לחשב את השינויים הצפויים בטווח של מספר ימים . נתונים אלה בחלקם אינם ידועים ובחלקם אינם מדויקים ) נושא זה יורחב בהמשך , ) ואי הוודאות בידיעת המצב בהווה פוגעת בחישוב התנאים העתידיים . מצב זה מבטא את התנאים הבעייתיים בהם פועל החיזוי ולא את מהות מדע המטאורולוגיה . סימנים מבשרים ידוע לנו שמזג האוויר בכל מקום תלוי בתנאים השוררים באזורים השכנים . מכאן שכדי לחזות את התפתחות מזג האוויר יש לדעת את המתרחש באזורים סמוכים , דבר המחייב אמצעי תקשורת . בהעדרם של אלה , קשה היה לצפות להישגים מקצועיים מרשימים בתקופת התנ"ך , למשל . יחד עם זאת , כושר החיזוי שהפגינו אליהו הנביא ואחרים מעיד על מידה לא מבוטלת של תבונה . מניסיונם , לפעמים הכואב , למדו בני האדם מהם הסימנים המבשרים על שינוי ומהיכן הוא מגיע . הם פיתחו , אפוא , " כללי , "אצבע הקושרים סימנים מקדימים והמבשרים התפתחויות במזג האוויר דוגמת הכלל של אליהו , שציפה לבוא ענני הגשם מכיוון הים . כלל אצבע מוכר הוא זה הקובע ששמים אדומים מבשרים סופת רוח . כיום אנו מסוגלים להסביר את מקור הכלל . סערה נעה על פי כיוון הרוח ברום שהוא לרוב ממערב למזרח , ובמהירות שהיא כחצי ממהירותה של הרוח ברום . במצב בו נמצאת סערה ממערב לישראל , הרוחות החזקות הקשורות בה מעלות במדבר המצרי והלובי ענני אבק , המיתמרים לגובה של מספר קילומטרים . רוחות הרום מסיעות את האבק במהירות העולה על מהירות תנועת הסערה , ולכן האבק מקדים את בואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר