עמוד:35

הרחבת החור באוזון פירושה עלייה בקרינה החודרת לכדור הארץ , פוגעת בבני האדם , בבעלי החיים ובצמחים . מלבד העלייה הצפויה בשכיחותם של גידולים סרטניים , גורמת הקרינה לפגיעה במאזן האקולוגי ולהרס נישות ביולוגיות ובתי גידול שונים . עליית מפלס הימים התחממות כדור הארץ מביאה לעלייה משמעותית בקצב התמוססות הקרחונים . תצפיות רבות מאששות את החשש לפיו קרחוני ענק הולכים ונעלמים , כך שמפלס הימים עולה בהדרגה במהירות גבוהה מכפי שהוערך עד כה . מימי הקרחונים , הזורמים לאוקיינוסים ולימים , גורמים לעליית המפלס הכולל ולסיכון ערי החוף , במקביל להרס אזורי מחייה של בעלי-חיים רבים , ובעיקר אלו החיים בקטבים ובאזורים מושלגים . גשם חומצי הגשם החומצי הוא שם כולל למשקעים שדרגת ה- pH שלהם נמוכה , 5 . 5-מ כתוצאה מהתמוססות חומצות הנפלטות ממפעלים וכלי-רכב שונים המונעים בפחם ודלק פוסילי . משקעים אלו מכילים כמויות גבוהות למדי של גופרית דו-חמצנית , תרכובות גופרה ופחמן חד-חמצני המסיסים במים ויוצרים חומצות שונות : חומצה גופרתית , חומצה חנקתית וחומצה פחמתית . הגשם החומצי גורם נזקים ליערות , לחקלאות , למבנים , ולבעלי חיים שונים . הוא גורם לשיתוך ) קורוזיה ( של מתכות ומסב נזקים רבים לגומחות אקולוגיות שונות מאחר והוא משבש את התהליכים הטבעיים בהן , ובעיקר בעקבות הפגיעה בצמחייה וזיהום מקורות המים . קרקעות חומציות פוגעות בשורשי הצמחים ופוגעות באספקת המינרלים החיוניים לצמח - מגנזיום , סידן , אשלגן ומינרלים נוספים . כך ישנה ירידה משמעותית בהיקף הגידולים השונים ולפגיעה במשקים חקלאיים ברחבי העולם . עוד פוגע הגשם החומצי בבניינים ומבנים שונים , וכן בפסלים ואנדרטאות . החומצות המומסות בו מגיבות עם האבן ממנה הם עשויים בתגובת סתירה הגורמת לשחיקה של האבן והתפוררותה . הגשם החומצי פוגע במישרין גם בבריאותם של בני-האדם . מחקרים הראו כי חשיפה לגשם חומצי עשויה להעלות את שיעור הסובלים ממחלות נשימה שונות ) אסטמה , לדוגמה ( וזיהומים בדרכי הנשימה . עיקר הפגיעה היא בקרב ילדים , קשישים וחולים כרוניים . מאחר והגשם החומצי משתך מתכות חשופות , הוא מעלה את רמת המתכות הכבדות והרעיל ת המגיעות למי-השתייה . מתכות אלה גורמות למחלות שונות ומסוכנות , כשהעיקריות בהן - הרעלת עופרת ומחלות ממאירות שונות . בצורת ומידבור החום הגובר מביא לאידוי מואץ של מים ממקורות שונים , בעיקר באזורים חמים וצחיחים ממילא . אידוי המים מביא לירידה משמעותית בכמות המים הזמינים לשתייה , לתעשייה ולחקלאות , סכנה כלכלית שעשויה להתרחב ולהפוך לאיום קטלני על בני האדם החיים במדינות העולם השלישי . מודל ממוחשב שבדק תרחישים אפשריים כתוצאה מעלייה של שלוש מעלות צלזיוס , הראה כי למעלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר