עמוד:28

שנתון סטטיסטי לישראל מס' 2005-65 בשנתון הסטטיסטי שבאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , בסעיף של נתונים גאופיסיים , אפשר למצוא לוחות ובהם מידע על : טמפרטורות , לחות , ימי גשם , כמויות משקעים וקרינה . מקור נוסף למידע היא חוברת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשם סטטיסטיקל - 13 אקלים . בחוברת זאת יש סיכומים בנושאי אקלים הארץ מלווים בדיאגרמות שונות : http : // www . cbs . gov . il / statistical / clim _ h . pdf משרד החקלאות http : // www . moag . gov . il / csv / index . html באתר משרד החקלאות אפשר למצוא נתונים עדכניים מתחנות מטאורולוגיות שונות . באתר יש גם תחזית לחקלאים וכן אזהרות והנחיות כיצד להתגונן בפני קרה ובפני שרב . מזג האוויר בקיבוץ מעברות http : // weather . maabarot . org . il נתוני מזג אוויר שנמדדו בתחנה המטאורולוגית של קיבוץ מעברות . אפשר להתעדכן בנתונים על מהירות הרוח וכיוונה , כמות המשקעים , לחות , עומס חום ועוד . המידע מוצג באמצעות גרפים ברורים הממחישים יפה את הנתונים . Israelweather http : // www . israelweather . co . il מקור מידע רב ומגוון : תחזיות מזג אוויר בישראל ובעולם ; נתוני אקלים - ממוצעי טמפרטורות , משקעים ולחות בתחנות נבחרות ברחבי הארץ , נתוני שיא של טמפרטורות וכמויות משקעים , עומס חום , מפלס הכנרת , מצב השלג בחרמון ועוד . המשרד להגנת הסביבה http : // www . sviva . gov . il באתר המשרד להגנת הסביבה קיים מדור מיוחד לנושאים הקשורים באיכות האוויר . אפשר למצוא גם מפה ובה מוצגים נתונים של מדד איכות אוויר בזמן אמת בכמה תחנות ניטור - בכתובת : http : // avir . sviva . gov . il / m

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר