עמוד:22

ג . קריטריונים לניתוח הפעילויות לפניכם קריטריונים לניתוח הפעילויות מזוויות שונות . ניתוחן על-פי אמות מידה אלה עשוי לעזור לכם בבחירת הפעילויות ובהתאמתן ללומדים השונים . כדי לבחון את סוגי הפעילויות , בדקו את מקומה של כל פעילות ברצף מגבוה עד נמוך בכל מדד מן המדדים שיפורטו להלן . אך שימו לב : ייתכנו חיתוכים רבים בין המדדים השונים , ואפשרויות רבות לצירופים ביניהם . למשל , פעילות מסוימת יכולה לדרוש גם כישורי חשיבה גבוהים , גם יצירתיות וגם זמן רב לביצועה , ואילו פעילות אחרת יכולה לדרוש כישורי חשיבה גבוהים , יצירתיות מועטה וזמן ביצוע קצר . . 1 מדד : כישורי חשיבה בספר הלימוד יש פעילויות הדורשות כישורי חשיבה לא מורכבים , כגון : זכירת פרטים או הפקת מידע בסיסי מן הטקסט הנקרא . פעילויות אחרות דורשות כישורים מורכבים יותר , כגון : איסוף מידע וארגונו מחדש בצורה אחרת ) בטבלה , בתמונה , בסיכום וכדומה , ) או ניתוח של סוגיה פשוטה , או הסבר על תהליך בודד או על השוואה בין תופעות בעזרת מספר מוגדר וקטן של נקודות להשוואה . ועוד סוג של פעילויות הוא פעילויות מורכבות המצריכות כישורי חשיבה מורכבים , כגון : השוואה בין מספר רב של גורמים והסקת מסקנות , ניתוח של תהליכים שונים ובחינתן של השפעות הדדיות ביניהם , יישום של עקרונות במצבים חדשים , חשיבה ביקורתית והערכה על פעולות שונות של האדם . השתדלנו להמעיט בפעילויות הדורשות כישורי חשיבה לא מורכבים ו"ציטוט" של הטקסט . מרבית הפעילויות דורשות הפעלת כישורי חשיבה מורכבים יותר . עם זאת , חשוב לזכור : שאלות התומכות בהבנת הנקרא הן תנאי חשוב לביצוע מטלות הדורשות כישורי חשיבה גבוהים . לכן , חשוב שהמורים יהיו ערים למקרים של צורך לתת פיגומים לתלמידיהם . דוגמאות א . פעילות הדורשת כישורי חשיבה פשוטים - פעילות 13 בעמ' : 29 מה הם גזי החממה ? מדוע הם נקראים כך ? כאן התלמידים נדרשים למצוא את המידע בטקסט ולהסביר את המושג . ב . פעילות הדורשת כישורי חשיבה מורכבים יותר . 1 פעילות 10 בעמ' : 29 מדוע , לדעתכם , תושבי אגן הים התיכון צובעים את בתיהם בצבע לבן ? ומדוע קולטי השמש , המשמשים לחימום המים , עשויים מזכוכית כהה מאוד ? כאן התלמידים נדרשים להבין כי האלבדו של הצבע הלבן הוא גבוה , כלומר - רובה של קרינת השמש מוחזר אל החלל , ולכן המשטח הלבן מתחמם פחות . הם נדרשים להסיק כי עובדה זאת מסייעת לתושבי אזור הים התיכון , אשר אקלימו חם רוב חודשי השנה . מאידך , עליהם להבין שהאלבדו של צבע הכהה הוא נמוך , ולכן רוב הקרינה נבלעת במשטח כהה ומחממת אותו , וכך המים מתחממים . . 2 פעילות 7 בעמ' : 28 העוצמה החזקה ביותר של קרינת השמש היא בשעה 12 : 00 בצהריים , אך השעות החמות ביותר הן מאוחרות יותר - בין 13 : 00 14 : 00-ל הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר