עמוד:15

הקמת תחנה מטאורולוגית בבית-הספר - מומלץ לבנות מכשירי מדידה פשוטים ולהציבם במקום המיועד לתחנה מטאורולוגית קטנה בחצר בית-הספר . המכשירים הם : שבשבת , מד-רוח , מד-גשם , מד-חום וברומטר . תורנים מן הכיתה יעקבו אחרי הנתונים ויתעדו אותם על לוח מיוחד בכיתה או בחצר בית-הספר . איך בונים את המכשירים ? - הנחיות לבניית מכשירים פשוטים תמצאו בספר כיצד פועל כדור הארץ ) ראו בנספח בסוף המדריך הזה . ) המכשירים המומלצים לבנייה הם : ברומטר ) עמ' , ) 156 שבשבת ומד-רוח ) עמ' ) 169-168 ומד-גשם ) עמ' . ) 170 הסברים מלווים בתמונות לבניית מכשירים למדידת תנאי מזג אוויר אפשר למצוא גם ברשת האינטרנט באתר מזג אוויר של ילדי מטולה במדור במו ידינו ) ראו באסופה : מסע במרחבי האטמוספרה באתר האינטרנט הספרייה הווירטואלית של מטח . ) ניסויים - כאמור , להמחשת התהליכים המסובכים כדאי להרבות בניסויים . בספר כיצד פועל כדור הארץ תמצאו הצעות רבות . אמנם חלק מהניסויים מסובכים , אבל אם יש לכם תנאי מעבדה , רצוי לבצע אותם . יש גם ניסויים שתוכלו לבצע בכיתות ללא מעבדה . ראו , למשל , את הניסויים : אוויר עולה ) עמ' , ) 152 מה יש באוויר ) עמ' , ) 153 ענני התעבות ) עמ' ) 162 והכנת טיפות גשם ) עמ' . ) 171 גם באתר האינטרנט מזג האוויר של ילדי מטולה תמצאו הצעות מעניינות לניסויים בנושא מזג האוויר והאקלים . ) ראו באסופה של מסע במרחבי האטמוספרה שנמצאת בתוך הספרייה הווירטואלית של מטח ) . המלצה אחת המגבלות של ספר לימוד היא שאין אפשרות לשלב בו דגמים תלת-ממדיים , אשר תרומתם רבה מאוד להבנה ולהמחשה של תופעות ושל תהליכים . לכן , רצוי לבקש מהתלמידים להכין דגמים כאלה . . 2 קריאת כותרות וכותרות-משנה הכותרות בספר נכתבו באופן שיסייע להבנת הטקסט וארגונו . אך מכיוון שתלמידים רבים נוטים לדלג על הכותרות , פעילות מכ ונת העוסקת בהן עשויה לתרום להבנת הרעיונות המרכזיים ולהתמקדות בעיקר . כידוע , הכותרות בספר מוסרות את תמצית המידע , ולכן הן יכולות לשמש גם נקודת מוצא טובה לתיאום ציפיות ולהעלאת שאלות . תלמיד או תלמידה ששואלים שאלות לפני קריאת הפרק , הם תלמידים פעילים ומעורבים בלמידה . השאלות שישאלו על ידי התלמידים בשלב ראשוני זה של תהליך הלמידה ייתנו לכם , המורים , גם הזדמנות לברר מהו הידע הקודם של התלמידים בנושאים המרכזיים של הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר