עמוד:14

ג . דוגמאות לדרכי הוראה-למידה לפניכם 4 דוגמאות לדרכי הוראה-למידה , אשר עשויות להתאים להוראת התכנית . דוגמאות אלה הן בבחינת המלצות , ואפשר , כמובן , להורות וללמוד בדרכים אחרות . . 1 להרבות בעשייה ובבנייה כדי שתוכני הלמידה והמושגים הרבים יהיו מוחשיים , חשוב מאוד להרבות בעשייה ובבנייה בדרכים שונות , כגון : עריכת ניסויים , בניית דגמים תלת-ממדיים , צילום וניתוח של תמונות , ניתוח מפות , סיורים וכדומה . ב . מיון תוכני הלימוד בכיתה ההטרוגנית - בשל הש נ ת בין התלמידים - אי אפשר לצפות מכל התלמידים למידה שווה של היקף ושל העמקה בתוכני הלימוד . בנוסף לכך , לרשותכם , המורים , רק זמן מצומצם ביותר 20 ( שעות בלבד ( להוראת נושא האקלים כולו , וחומר הלימוד בספר הוא רחב היקף ועשיר באמצעי למידה . למעשה , במשך הזמן הקצר הזה אי אפשר ללמד באופן אינטנסיבי את כל חלקי הספר במלואם , ולכן אנו ממליצים ללמד את התכנית תוך בחירה והתאמה של התכנים , וליצור הבחנות בין נושאים שונים בתוך החומר : בין נושאי לימוד גרעיניים , שהם המוקד והבסיס של החומר , לבין נושאים להרחבת העיסוק בחומר ולהעשרתו . נושאי הגרעין - הבסיס - הם התכנים , המושגים והמיומנויות , שכל תלמיד ותלמידה בכיתה ההטרוגנית צריכים לדעת . הנושאים האחרים הם התכנים , המושגים והמיומנויות , שרק חלק מתלמידי הכיתה ההטרוגנית ירצו או יוכלו לעסוק בהם . כללית , תוכני ההרחבה הוכנסו למסגרות במדור עוד מבט , אך " אליה וקוץ , "בה שהרי דווקא תכנים אלה עשויים לרתק תלמידים רבים . ראו , למשל : פתיתי שלג מרהיבים בעמ' , 53 או אגם צ'אד הולך ומצטמק בעמ' . 94 המלצה - לא כולם צריכים ללמוד הכול בשל ההבדלים בין הלומדים ובשל הזמן המוגבל , כדאי לייעל את הלימוד : ללמד חלק מפרקי הספר באופן אינטנסיבי , וחלק מהם באופן אקסטנסיבי . אפשר גם לפטור חלק מהתלמידים מלימוד של כל החומר . את הבחירות מה ללמד ומה לא , וכן מה ילמדו התלמידים השונים , כדאי לעשות על-פי שיקולים דידקטיים : הרכב הכיתה , הרקע הלימודי שלה , חשיבות הפרקים וכדומה . פרקים חשובים וקשים רצוי ללמד באופן אינטנסיבי . ההכוונה וההדרכה של המורה חיוניות להצלחת הלמידה האקסטנסיבית . על המורים לכוון את התלמידים לעמוד על הרעיונות המרכזיים , להבין את משמעות המושגים שבפרק , להתמודד עם המיומנויות הנדרשות בו , להסתייע בפעילויות השונות וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר