עמוד:11

ב . החומרים החזותיים הספר עשיר בתמונות הממחישות תהליכים ותופעות , וכן באיורים המבארים תהליכים מורכבים , במפות ועוד . כידוע , תהליכים אקלימיים ותופעות מזג אוויר קשים לצילום ולהמחשה ) יותר מתופעות ותהליכים נופיים המתרחשים על פני האדמה , ) וזאת משום שרובם מתרחשים באוויר . אך מכיוון שיש חשיבות רבה מאוד לאמצעי ההמחשה והביטוי החזותיים ) תמונות , איורים ומפות , ) לא חסכנו במאמץ להעשיר את הספר בחומרים חזותיים . מן האמצעים החזותיים האלה התלמידים יכולים לדלות מידע ייחודי וחשוב , ובעזרתם גם לפתח את המיומנויות של הפקת מידע ממקורות מגוונים ועיבודו . יתרה מזאת , אם מלמדים גאוגרפיה בעזרת טקסטים בלבד , מסתכנים ב"איבוד" התלמידים שסגנון הלמידה שלהם אינו טקסטואלי דווקא אלא חזותי . לפיכך הקפדנו לתת אמצעי הדגמה והמחשה המבהירים את התכנים . המלצה אפשר לעודד את התלמידים לצלם תופעות מזג אוויר : עננים מיוחדים , נופי סופה , זרימות של שיטפונות , זיהום אוויר ועוד . אפשר גם להוסיף כתוביות לתמונות או קריינות לסרטי וידאו , ולהכין תערוכה כיתתית לסיכום הנושא . א . הטקסטים ניסוח באמצעות הטקסטים התלמידים מתוודעים אל שפת האקלים ומזג האוויר - שפה עשירה במושגים , אשר חלק מהם חדשים , וחלק מהם הם מושגים קשים . בבחירת הניסוחים הנחה אותנו הרצון להעשיר את שפתם של התלמידים ואת אוצר המילים שלהם , אך גם להבהיר תופעות ותהליכים מורכבים בדרך הפשוטה ביותר . הקושי הלשוני של טקסט אינו טמון , כמובן , רק באוצר המילים אלא גם באורך הטקסט , במבנה המשפט וברמת הלכיד ת ) הק ה נטי ת ( שלו . לכן הקפדנו שהטקסטים והמשפטים יהיו קצרים ולא מורכבים מדי , וכן שיהיה רצף לוגי בין המשפטים ובין הפסקאות וכדומה . שימוש בהפניות לכל פריט ) תמונה , מפה ואיור ( יש הפניה מן הטקסט , וכך אמצעי ההמחשה אינם "תלויים באוויר" אלא מתקשרים ישירות אל החומר שנלמד בטקסט . בדרך כלל , הפריטים ממחישים , מאמתים , מרחיבים ומסבירים בצורה שונה את המידע הכתוב בטקסטים . מקום הטקסט והאמצעים החזותיים מחשבה רבה הושקעה בהכנת הטקסטים והחומר החזותי ובקשרים שביניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר