עמוד:6

רציונאל התכנית א . תוכני הלימוד בתכנית מושתתים על עקרונות המקצוע וכן על התכנים , על המיומנויות ועל הערכים הנכללים בתכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה . כמו כן הם עונים על הדרישות של מבחני המיצ"ב לכיתות ח בתחום מדעי כדור הארץ . ב . תוכני הלימוד מעודכנים בחידושי המדע האחרונים , ומומחים מן השורה הראשונה בדקו אותם בדיקות מהימנ ת קפדניות . עשרות הפריטים בספרייה הווירטואלית של מטח ועוד אלה שנוסיף בעתיד , יאפשרו לכם , המורים , ולתלמידיכם להתעדכן באופן מתמיד בחידושים המדעיים . ג . תוכני הלימוד עוסקים בתהליכים המעצבים את אקלים כדור הארץ ואת תופעות מזג האוויר שאנחנו חווים מדי יום . הספר סוקר את זירת ההתרחשות של התופעות האקלימיות - - האטמוספרה המקיפה את כדור הארץ , פעולותיה של " השחקנית הראשית" - קרינת השמש , המנגנון של מערכות לחץ אוויר - ה"מנוע" היוצר את הרוחות , ותהליכים של היווצרות העננים והמשקעים היורדים על האדמה . כמו כן , הספר מחבר את כל העקרונות האלה , אשר יחד הם יוצרים בעולמנו כמה אזורי אקלים עיקריים , הוא מסביר את הדרכים לחיזוי מזג האוויר וסוקר מנגנונים שונים של שינויי אקלים בכדור הארץ - חלק מהם מעשי הטבע , וחלק מתגברים כתוצאה מן הפעילות האנושית . ד . בתוכני הלימוד הודגשו יחסי הגומלין בין האדם לבין תופעות אקלימיות : לתופעות אקלימיות יש השפעה מכרעת על הקיום האנושי - החל בתכנון פעילויות יום-יומיות על-פי מזג האוויר ועד צורת הבנייה , בחירה בגידולים חקלאיים , שימוש באנרגיה לחימום ולקירור ועוד . בחלקים רבים בספר הודגמו יחסי הגומלין בין האדם לתופעות אקלימיות שונות - נזקי הסופות האימתניות , היתרונות והחסרונות של סופות המונסון , היובש באזורים מדבריים ועוד . פרק שלם מוקדש לתוצאותיה של הפעילות האנושית ולהשפעתה על תופעות אקלימיות : השימוש בגזים שונים הפוגעים בשכבת האוזון , זיהום האוויר , התגברות אפקט החממה והתחממות כדור הארץ ועוד . המלצה אמצעי התקשורת מפרסמים מידע ) בידיעות ובכתבות ( על תופעות מזג אוויר יוצאות דופן ברחבי העולם ועל סוגיות שונות הקשורות לתופעות של התגברות אפקט החממה . אפשר להכין לוח קיר מחולק לפי הנושאים השונים ולמלא אותו בתמונות , בידיעות ובכתבות מן התקשורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר