עמוד:52

תהילים נא : מזמור לדוד בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע מהו ספר תהלים ? ספר תהלים הוא הספר הראשון בקובץ ' כתובים ' והוא כולל מאה וחמישים מזמורים . המזמורים שכונסו בספר אינם ' שירה ' במובנה המודרני ויש לראות בהם אוסף של תפילות עתיקות שהופנו אל האל . חוקרים רבים מאמינים שחלק מן המזמורים בספר שימשו בעבודת ה ' בבית המקדש הראשון ובבית המקדש השני . בעבר האמינו כי המזמורים בספר תהלים חוברו על ידי דוד המלך , אולם כיום ברור שהם נאספו במשך זמן רב : חלקם מזמורים עתיקים מאוד , חלקם משלהי ימיה של ממלכת יהודה ורבים אחרים חוברו בתקופת הגלות ובימי הבית השני . איזה מזמורים יש בספר תהלים ? בספר תהלים ניתן להבחין ב ארבעה סוגים של מזמורים : א . המזמורים הנפוצים ביותר בספר הם מזמורים המהללים את . 'ה מזמורים אלו ה ם שירי תהילה בשבחו של ה ' המפארים את גדולתו ואת השגחתו על כל ברואיו . ב . כשליש מן המזמורים בספר הם מזמורי קינה המביעים צער ויגון על דיכוי העם בידי אויביו . ג . ארבעים מזמורים בספר נקראים ' תלונת היחיד : ' במזמורים אלו התלונן המשורר על סבלו הגופני והנפשי , אך הביע ביטחון בכך שתפילתו תישמע . ד . סוג חשוב של מזמורים הוא מזמורי חכמה . מטרתם של מזמורי החכמה הי יתה ללמד לקח ולהטיף . הוספנו מידע בנושא התפילה על היבטיה השונים כדי לתת ללומדים כלים וידע להגדיר ולנסח מהי תפילה בעיניהם ועבורם . הוספנו את דברי הרב לאו על התפילה , את שירו של יוסי גמזו ' תפילה ' ואת סיפור ו של שלום אש ' הצדיק . 'הכפרי לאחר עיון ולימוד בי קשנו להשוו ת בין התפיסות השונות על התפילה , ולבסוף , בי קשנו שכל תלמיד ינסח מהי תפילה עבורו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר