עמוד:37

דונו עם התלמידים ברגשות הגיבורים : מדוע דוד נהג כך כלפי בנו ? האם היה נוהג כך גם כאדם פרטי ? כיצד הרגיש אבשלום ? שמואל ב ' פרקים טו-יז : מרד אבשלום מעשה המרד של אבשלום מוצג במסגרת תיאור האסונות שפקדו את דוד ל אחר פרשת בת שבע , ועל כן הו א חלק מעונשו . יש להסביר זאת לתלמידים ) ראו גם בספר לתלמיד ב עמוד . ) 140 פסוקים 6-1 מתארים את ה הכנות של אבשלום למרד , שעיקרן ' - לגנוב את לב . 'העם אבשלום , למעשה , מ נהל תעמולה נגד אביו ולמען עצמו . עמדו על המושג ' תעמולה ' ועל מטרותיה וכן ל מה היא משמשת היום ובאילו אמצעים היא נעשית . לאחר הבהרת משמעות המושג , דונו על מעשיו של אבשלום . מה דע תם של התלמידים על התנהגותו של אבשלום ? מ פרק טו 13 , עד פרק טז 3 , מתו ארת בריחת ו של דוד מירושלים . שלבי הבריחה מתוארים בפירו ט בספר לתלמיד כ ' . 'תחנות בכל תחנה התרחק דוד מבירתו שאותה הוא בחר , הקים , כבש והפך למרכז פוליטי ודתי . בכל תחנה פגש דוד את אחד מאנשיו , תכנן תכניות והכין את הקרקע להתנגדות למרד . דוד מתגלה כאן כטקטיקן נפלא : הוא הכיר ביתרונו של אבשלום וביצע נסיגה טקטית , כזו שהקלה עליו את שובו . הספר לתלמיד מציג את ההת רחשויות בכל תחנה , תוך שהוא מביא תיאור גאוגרפי של מיקומה והסברים מפורטים המזכירים לתלמידים מי הם האנשים שסייעו לדוד . ההסברים בספר יבהירו לתלמידים את ההתרחשות העלילתית . מוקד ההתרחשות מ פרק טז 14 , עד פרק יז 27 , הוא קרב היועצים במחנה אבשלום . אנו ממליצים ללמדו לפי הספר לתלמיד עמוד . 150 - 149 חשוב לשים לב להכנות של דוד לקרב מול צבאו של אבשלום ) פרק יז , 27 -פרק יח , : ) 5 לבד מן ההכנות הצבאיות , דוד מנחה את אנשיו ' לאט לי לנער . 'אבשלום כאן נחשפת נפשו של דוד : על אף הנתק בינו לבין אבשלום , בנו הבכור ויורשו , ועל אף שאבשלום מרד ב ו – גזל את שלטונו , את נשיו , את ארמונו , את עירו ואף איים על חייו – דוד חס על חייו של אבשלום . דוד הוא אב הדואג לשלום בנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר