עמוד:34

דונו עם התלמידים ברגשותיו של אבשלום ובאפשרויות הפעולה שעמדו בפניו , בהתאם לשאלות המנחות בספר לתלמיד ב עמוד . 128 לאחר לימוד חלק זה אנו ממליצים לפתח עם התלמידים את ה מושג ' נקמה ' ולדון בו . פיתוח המושג יעשה בשלבים הבאים : א . חילוץ השורש – נ . ק . מ ומציאת מילים נוספות הקשורות בו . ב . הגדרה מילוני ת של המושג ' נקמה' . ג . דיון במושג ובמהותו בחייהם האישיים . מומלץ לנתב את ה דיון מן המעגל האישי של התלמידי ם עד למעגל הלאומי ולשמוע על ' נקמות ' מחייהם הפרטיים : מתי אנחנו מרגישים צורך לנקום ? במי אנחנו נוקמים ? כיצד אנחנו נוקמים ? מה עושים ? מה התחושות שהנקמה מעוררת בנו ? האם ה נקמה יכול ה לפתור את העוול שבגינו אנחנו נוקמים ? ד . כדאי לדון בהבדל ב ין נקמה לבין הענשה – העמדת ה נענש על חומרת מעשיו כדי למנוע ממנו לחזור עליהם בעתיד . ה . יש ל נתב את התלמידים אל המסקנה ש הנקמה אינה משתלמת על פי רוב . היא אינה מחזירה את הגלגל לקדמותו ואינה מפצה על עוול או על אובדן שנגרמו . יש אולי דרכים אחרות שרצוי לנקוט בהן . דונו בהן . ו . לאחר הבנת המושג יש לבחון את מעשהו של אבשלום שרצח את אחיו , אמנון . מה הוא השיג בכך ? מה היו התוצאות ? האם היה כדאי ? שימו לב , לאחר שנקם , ברח אבשלום לגשור והתחבא שם מפני זעם אביו . כך החלה ראשיתו של הקרע בין דוד לבין אבשלום , קרע ש יוביל גם למרד תו של דוד כאב ובדמותו כמלך - זו גם אחת השאלות בספר לתלמיד . לדעתנו חשוב מאוד לחזור ולטפל כל הזמן בדמותו של המלך דוד בכל ההיבטים , וכמובן בדוד המלך כאב . בדוד האב נמשיך ונדון גם בעת שנפגוש בו מת אבל על מות בנו אבשלום . שמואל ב ' פרק יד : הפיוס בין דוד לאבשלום . שלושה נושאים עיקריים בפרק : משל האישה התקועית ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר