עמוד:30

שמואל ב ' פרק יב : משל כבשת הרש הפרק הקודם השאיר אותנו בתחושה כבדה נוכח אשמתו של דוד ונוכח חטאיו . פ רק יב הוא ההשלמה לפרק יא . בפרק זה מופיע נתן הנביא שאך לא מזמן קראנו כיצד הוא מבשר לדוד הבטחת נצח , אלא שהפעם הוא הגיע כדי להוכיח . נתן הנביא הוא זה שעמד בפרץ כדי לשמור על מקומו של המלך ועל תפקידו והוא שהזכיר לו את מגבלות כוחו . במוקד הפרק ' – משל כבשת הרש , ' אשר הפך זה מכבר לנכס צאן ברזל בתרבותנו . להלן מספר תכנים אשר לדעתנו רצוי להעביר לתלמידים במסגרת לימוד פרק זה . תכנים אלה הם בסיס לדיונים בכיתה . את הפרק עצמו כדאי ללמד על פי הספר לתלמיד . רצוי וחשוב לעמוד על הס גה הספרותית – המשל . עסקנו בהרחבה ב ' משל . 'יותם שם למדנו על הסיבות לכתיבת משלים , על עקרונות המשל ועל ממשילי משלים חשובים . שם עמדנו על הסיבות שבגללן דיבר יותם על הזית , על הגפן ועל התאנה – גידולים שהם חלק מנופה של הארץ , גידולים שהיו מוכרים היטב לשומעים . כך גם גידול הכבשים היה חלק מן המציאות הארץ ישראלית . עבור האדם העני , הרש , הכבשה הייתה חשו בה ויקרה ביותר . יש להזכיר מהו המשל ומהו הנמשל ) הסבר ב עמוד 111 בספר לתלמיד . ) כדאי להביא דוגמ ה אחת או יותר למשלים מפורסמים . לאחר הבהרת סוגה ספרותית זו אנו ממליצים לשוב ל ' משל כבשת הרש ' ולפענח יחד עם התלמידים מהו המשל ומהו הנמשל בו , וכן את מי מייצגת כל אחת מן הדמויות במשל : העשיר – דוד , הרש – אוריה , הכבשה – בת שבע . במסגרת לימוד ' משל כבשת הרש ' ראוי להקדיש תשומת לב לחינוך הלשוני ולהכיר את המונח ' רש ' שמשמעו ' עני' , ומכאן גם הפועל ' . 'התרושש כמו כן יש להבהיר את המושג ' כבשת הרש ' כפי שהוא משמש כיום בעברית המודרנית . חשו ב מאוד להסביר את כל הביטויים המקראיים אשר אנו עושים בהם שימוש גם בלשון ימינו כדי להעשיר את שפתם של התלמידים וכדי לשפר את הבנת הנקרא והנשמע שלהם . פירוש הביטוי והשימוש בו כיום מובהרים גם בספר לתלמיד ב עמוד . 112 אנו ממליצים לדון עם התלמידים על תפקידו של נתן הנביא . נתן ניבא לדוד את העתיד כשהעביר לו מסר . 'מה נתן אסר על דוד לבנות את בית המקדש ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר