עמוד:28

הבטחה זו תלווה מעתה את בית דוד בכל אשר ילך . ע וד יהיו מלכים שיחטאו , עוד יהיו תבוסות קשות בשדה הקרב , עוד יהיו קשיים ומרידות , אבל בית דוד ימשיך לשלוט לעד וירושלים תתקיים עד עולם . שמואל ב ' פרק יא : דוד ובת שבע פרק זה חושף גם את כישלונותיו של דוד . עד כה עסקנו בדמותו כמנהיג . בפרק יא נעסוק גם בדמותו כאדם . זהו פרק סיפורי ואנו ממליצים ללמד אותו לפי החלוקה לתת- פרקים המוצעת בספר לתלמיד . במהלך הלמידה ראוי לעמוד על הנקודות הבאות : דיון על התנהגותו של דוד כפי שהיא מתוארת בפ סוקים הראשונים : בעת מלחמה עם האויב דוד נשאר בירושלים . הוא מתעורר מאוחר לעת ערב , מתהלך על גג ארמונו ושם הוא רואה אישה רוחצת . האם כך היינו מצפים מדוד הלוחם לנהוג כאשר צבאו ואנשיו צרים על עיר אויב ? כיצד התלמידים מרגישים ואיך הם מסבירים את שאננותו של דוד ? עברה גוררת עברה : דוד עובר על שלושה איסור ים מתוך עשרת הדיברות : הוא חומד את בת שבע ) כנגד ' לא ; ) 'תחמוד הוא נואף עמה ) כנגד ' לא ; ) 'תנאף לבסוף – הוא רוצח את בעלה ) כנגד ' לא תרצח . )' נוסף ע ל ה דיון החשוב במהות החטאים האלה , כדאי גם להדגיש את התופעה של ' עברה גוררת . 'עברה החטא הראשון של דוד - העובדה שהוא חשק באישה לא לו – גרר את החטא השני – הניאוף , ושניהם יחד גררו את החטא השלישי – רצח אוריה . בכך טמון גם מסר חינוכי לתלמידים : משמתחילים להתנהג שלא כראוי – קשה להשתחרר מכך ועוד יותר קשה לדעת לאן הדברים יובילו . כדאי ) לא חובה ( לפתח עם התלמידים את המושג ' לא . 'תחמוד תחילה על ידי ח ילוץ השורש – ח . מ . ד ומציאת מילים נוספות הקשורות בו ) חמוד , חמד , חמדה . ) ואחר כך באמצעות דיון עם התלמידים ברגשות שמעורר בהם הנושא : מה אנו נוהגים לחמוד ? כיצד אנו מרגישים כשאנו חומדים משהו ? מדוע , לדעתם , התנ " ך אוסר על כך ? מה מסוכן בכך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר