עמוד:24

מפרק ז ה גם שאובות המסורות היהודיות , ואף המסורות הנוצריות , אודות האמונה במשיח בן דוד שאמור לשוב ולמלוך על ישראל ולהביא עמו גאולה עולמית . פעולותיו הראשונות של דוד כמלך ישראל התרכז ו בשלושה תחומים : התחום הפוליטי - הוא הקים עיר בירה חדשה שהייתה קשורה בשמו ובנה בה את ארמונו . התחום הביטחוני - הוא מיגר את הפלישות של הפלי שתים לאזור ההר וייצב את הביטחון של ממלכתו החדשה . התחום הדתי - הוא הביא לבירתו החדשה את ארון ה ' שהיה סמל לאחדות הרוחנית והדתית של העם . פרק ז מתאר את הגמול שזכה לו דוד מידי האל : הבטחת הנצח לו ולבניו ש ימלכו אחריו . שושלת בית דוד תוסיף למלוך לעד על יהודה מתוך הבירה בירושלים . בפסוקים 3-1 מבקש דוד להשלים את העלאת הארון לירושלים ו ח פץ לבנות מקדש לאלוהים בעיר . הנימוק העיקרי למעשהו נמצא בפסוק – 1 דוד יושב לבטח בירושלים , הוא ביסס את מלכותו על ישראל , הוא ייצב א ת הממלכה ואיחד אותה תחת שלטונו והושיע את ישראל מכל האויבים סביב . רק אז הוא הרשה לעצמו ל התפנות למעשי בנייה ופיתוח . בפסוק 2 נזכר לראשונה נתן הנביא . דוד קרא לו ורמז לו על רצונו ) שמואל ב ' ז , : ) 2 ' ו אמר ה לך אל- נתן ה ביא ראה נא נכי י •• ב בית ארזים ואר ן האלהים י ב ת ך היריעה' . לנתן הנביא יהיה תפקיד מכריע בהשתלשלות האירועים הבאים . אלא שבפסוקים 17-4 נתן הנביא מבשר לו כי לא הוא זה שיבנה את מקדש ה ' אלא בנו . הנימוק לגז רה זו מובא ב דברי הימים א ' כב . 10–8 , מומל ץ להשת מש בגזרה זו כדי להסביר מדוע נשללה מדוד , המלך הגדול והחשוב , הזכות לבנות את בית המקדש . התפיסה המובלעת בהסבר של ספר דברי הימים הי א שדוד ה יה איש של דמים ושל מלחמות . מטרתו הייתה להקים ממלכה , להיאבק על עצמאותה ולמסד את שלטונו בה . מעשיו של דוד הם אלה שהביאו את הש לום ואת השקט ששרר ו בימי בנו שלמה ולכן רק בימי בנו יוקם בית המקדש . רצוי ומומלץ ל דון עם התלמידים על המושגים מלחמה ושלום . בעת ביסוס ממלכה ) או מדינה , בימינו ( עיקר המאבק מתנהל על עצמאותה ועל הישרדותה , ורק בעת שלום ניתן לפתח אותה , לבסס את כלכלתה , לדאוג למפעלי בנ ייה ולתרבות . כבר בספר יהושע ובספר שופטים עמדנו על מהותם של המושגים מלחמה ושלום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר