עמוד:17

בטווח הארוך - מדובר בהישג מרשים משום שלמרות הפילוג , המסגרת הפוליטית המלוכנית שאיגד ה מספר שבטים לשלטון מרכזי ש חצה גבולות שבטיים , נותרה על כנה בשתי הממלכות . אם כך , יש לעמוד על חשיבות הקרע הזה בין חלקי העם שהתגלע כבר בימי דוד , אך שב והתחדש יתר שאת לאחר מותו ולאחר מות בנו . פסוקים 17-11 מספרים על הקרב הראשון בין אנשי דוד לאנשי אבנר ואיש בושת . פסוקים 32-18 עוסקים ברצח עשהאל , אחי יואב . ניתן לדלג עליהם משום שסיכומה של פרשה זו ותוצאותיה מובאים ב פרק ג . פרק ג , פסוקים : 11-7 הסכסוך בין דוד ל איש בושת סופו של המאבק הארוך בין דוד לבין איש בושת ברור וידוע מראש ) פרק ג פסוק : ) 1 ' ו הי ה לחמה אר ה ין ית א ל בין ית וד ודוד הלך וחזק בית א ל הלכים וד ים' . מותו של אבנר , המשענת העיקרית של בית שאול , חר ץ את גורל המאבק על מלכות ישראל . מכאן ואילך הי יתה זו רק שאלה של זמן עד לניצחונו הברור של דוד . שני הפרקים ב ו- ג מפורטים מאוד . השאלות , המושגים , המפות , ה ממצאים והמידע המופיע ב ' הידעתם - ' ? כל אלה מוליכים את ה תלמידים ל לימוד מעמיק של הרעיונות העיקריים בפרקים אלה . לאורך כל המאבק דוד מקפיד להישאר נקי כפיים . כך הוא רוצה לעלות לכס המלכות . לכן רצוי לדון בסיום פרקים ב ו- ג בנקודות הבאות : אלו תכונות של מנהיג מתגלות באישיותו של דוד בפרקים אלו ? מנהגי האבל שנהג דוד על אבנר בן-נר , ה אם הם נועדו להפגין את צערו האמ תי על הרצח ? מדוע כה חשוב לדוד להבהיר את אחריותו של יואב ואת ניקיון ביתו ?   האם , לדעתכם , דוד הצליח להישאר נקי כפיים וראוי להפוך למלך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר