עמוד:14

בשלב השני – יש ללמד את הקינה בחלקים כפי שאלה מופיעים בספר לתלמיד בעמוד , 45 - 44 לעמוד על משמעותו של כל חלק , על הדימויים המופיעים בו ועל הרגשות שהוא מעורר ) שימו לב , דיון נרחב בדימויי בעלי החיים מצוי בספר לתלמיד בעמ וד . ) 47 לימוד זה ייעשה תוך ביאור ה פסוקים באמצעות פירושי המילים ובאמצעות ' התרגום ' לעברית מודרנית הנמצא בספר לתלמיד . אנחנו לא מרבים ב ' תרגום ' התנ " ך לעברית של ימינו . אנו עושים זאת בבחינת ' המטרה מקדשת את האמצעים ' במקרים בודדים בלבד , כאשר ה נושא ה ' מתורגם ' הוא בעל חשיבות עליונה , לדעתנו , כמו קינה זו . קינת דוד - היבטים תרבותיים אז והיום יש לעמוד על כך שהקינה אינה מתייחסת כלל למצבו של העם לאחר התבוסה לפלי שתים בגלבוע , ואינה נושאת אופי של נאום ממלכתי , אלא מביע ה רגשות אנושיים של צער עמוק ושל אבל כבד של אדם על מות אהוביו . לסיום הדיון בקינה אנו ממליצים להשוות את ביטויי האבל הנהוגים בה לאלה הנהוגים בימינו . בשונה ממנהגנו להניח פרחים או לשתול פרחים במקום ש בו נפלו אהובינו ) הדבר בא לידי ביטוי גם בשירי יום הזיכרון , ) דוד מקלל את הגלבוע שלא יפרח עוד במקום שבו נהרגו שאול ויהונתן . ב עמוד 48 בספר לתלמיד הצענו את ההשוואה לקינה של יהודה עמיחי , המתייחסת לקינת דוד בלעג מר . יהודה עמיחי מקונן , למעשה , נגד המלחמות : הוא לועג לדימויים של דוד המדמה את הנופלים ל ' אריות ' ול ' נשרים' . אם הם היו אריות או נשרים , טוען עמיחי , קרוב לוודאי שהם היו נשארים בחיים אתנו , עם בני משפחותיהם שנשארו אחריהם . עמיחי קורא לקדש את החיים , וכך הופך שירו לקינה עצובה על הנופלים במלחמות . בתרבות הישראלית המודרנית נהוג לקרוא את קינת דוד או פסוקים מתוכה בימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל . לכן מצאנו לנכון להרחיב בנושא יום הזיכרון , לדו ן בהיבטים השונים של זיכרון חללי מערכות ישראל ובמשמעותו . קינת דוד היא דוגמה לשירה עברית עתיקה שהביעה אבל אישי וצע ר פרטי על מות קרובים , שהפכה בימינו לקינה לאומית לזכר כל הנופלים במערכות ישראל . קינות ושירי זיכרון ) עמ וד )   51 - 49 העלו את השאלות הבאות לדיון בכיתה : - כיצד הפך שיר פרטי '( אחי הצעיר ) 'יהודה לשיר זיכרון כללי ( ? ניתוח השיר ) - . מהו אבל לאומי ? - מדוע חשוב לזכו ר את הנופלים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר