עמוד:ב75

שאלת אתגר : האם אתם יכולים לחשוב על מילים נוספות שהמשמעות שלהן ביהודית שונה ממשמעותן בישראלית ? . 1 מה יקרה אם הפער בין העברית היהודית לעברית הישראלית ילך ויגדל ? . 2 מה ניתן לעשות כדי שיהודים-ישראלים יוכלו ליטול ספר מארון הספרים היהודי לקרוא ולהבין את הכתוב בו ? . 3 איך צריך לפתח את העברית התרבותית-הישראלית , לדעתה של גדיש ? . 4 למרות השינויים החלים בשפת היום יום , עדיין אפשר לטפח את העברית התרבותית ולחבר בינה לבין העברית הקדומה , טוענת גדיש , כיצד ? . 5 האם אתם מסכימים עם דעותיה של גדיש ? חלק שני - אותה גברת בשינוי אדרת מדפי התלמוד לאתר משרד החינוך לפניכם שלושה טקסטים המתארים את אותה אגדה – הראשון מצוטט מהתלמוד , השני מספר האגדה והשלישי מאתר משרד החינוך . קראו אותם וענו על השאלות : אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני ( מנחות כ"ט עמ' ( 'ב

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר