עמוד:ב48

ומה מברכים ? לפניכם מספר ברכות – קראו כל ברכה והסבירו מה משמעות הדלקת הנר בכל אחת מהן . ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת . ברכת נרות שבת , מן הסידור תבורך לנו נר של שבת על כי בשורת מנוח הבאת לנו . לובן אורך מביא את האור למעוננו וטוהר וזוך . תלוונו שלהבת קודשך בימי העמל הקשים עד כי תשוב ותאיר עמנו , בשבת הבאה . ( ברכת נרות מן הקיבוצים מעיין ברוך , חצרים , גונן , בית העמק מתוך "מעיין הברכות" ) נברך על נרות שבת נקדש זיום ונתבשם בחומם . זה עתה כלינו ששת ימי מעשה ויצירה . לבנו קשוב וביתנו פתוח לקבל פני שבת מנוחה . בואי שבת והשכיני שלוה ורגיעה במעוננו , חן ותפארת במעשה ידינו . שלום לבואך שבת ברוכה . ( ברכת הנרות מקיבוץ משמר השרון , מתוך : מעין הברכות , הוצאת שיטים - מכון החגים הקיבוצי ) בחרו מהברכות קטע , מילה או שורה המבטאים את היחס שלכם להדלקת נרות . 1 מדוע בחרתם בקטע זה ? . 2 לאילו חוויות אתם מתחברים יותר , ולאילו פחות ? . 3 אם יכולת , האם היית משנה או מוסיף בו דבר ? מדוע ? מלווה מלכה סעודה שנוהגים לאכול במוצאי שבת , ובה מלווים את שבת המלכה בצאתה בשירה ובסעודה , כדרך שמלווים מלך ומלכה בצאתם מהעיר . סעודה זו נקראת גם "סעודה . "רביעית במהלך השבת יש הנוהגים לאכול שלוש סעודות . משימה לשיעור הבא הביאו מהבית פמוטות – ניתן להביא יותר מזוג אחד היה ואין לכם בבית ניתן להכנס לחיפוש ברשת האינטרנט ולהוריד תמונה של זוג פמוטות שמצא חן בעינכם במיוחד .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר