עמוד:ב47

מהם זכור ושמור ? ( רמז : קראו שמות כ 8 ודברים ה ) 11 הרמב"ם פרק ה' הלכות שבת הלכה : 'א " הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק ולא מצוה וכו' אלא חובה , ואחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת , אפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת . וחייב לברך קודם הדלקה " ... . 1 אם כך כמה נרות צריכים להדליק ? רשמו את כל האפשרויות והסבירו . 2 . לאחר שעמדתם על האפשרויות השונות - כמה נרות תבחרו להדליק בשבת ? . 3 בנות או בנים , נשים או גברים - מי מדליק ? לפני שתקראו את המקורות הבאים ענו על השאלה ונמקו את בחירתכם . רמב"ם הלכות שבת ה : א-ג ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת ... ונשים מצוות על דבר זה יותר מן האנשים לפי שהן מצויות בבתים והן העסוקות במלאכת הבית . . 4 האם תשובתו של הרמב"ם הפתיעה אתכם ? משנה ברורה רס"ג סעיף קטן יא ואפילו אם ירצה הבעל להדליק בעצמו האשה קודמת אם לא שיש הרבה נרות יכול הוא ג"כ להדליק רבי סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון ( יולי 21 – 882 במאי ( 942 שנקרא סעדיה הפיומי ובקיצור רס"ג , מגאוני בבל , ראש ישיבת סורא . . 5 מה הוסיף הרס"ג ? . 6 על פי הרס"ג והרמב"ם מי חייב בהדלקת נרות שבת , הבעל או האישה ? . 7 כיצד תנהגו אתם בביתכם בעתיד ? נרות שבת מצוות הדלקת הנרות לכבוד שבת היא מצווה דרבנן ( מצווה שתקנו חכמי ישראל , ולא מופיעה בתורה . ( הדלקת הנרות נעשית לפני השקיעה , ומייצגת את כניסת השבת . נהוג שהנשים מדליקות את נרות השבת , ובכל משפחה ישנה מסורת אחרת בנוגע למספר הנרות שיש להדליק .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר