עמוד:ב46

מדוע מדליקים נרות בשבת ? התבוננו בתמונות וקראו את המדרשים הבאים " ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה" ( איכה , 'ג יז ) ודרשוהו : מאי 'ותזנח משלום ? 'נפשי אמר ר' אבהו : זו הדלקת נר בשבת . " ... ( מסכת שבת כ"ה ע"ב . ( מבאר רש"י שם : "שלא היה לו ממה להדליק , ובמקום שאין נר אין שלום , שהולך ונכשל והולך . "באפילה מנין לנו שצריך הדלקת נר בשבת , שנאמר ( איוב ה ) וידעת כי שלום אהלך , ואין שלום אלא באור , שנאמר ( בראשית א ) 'וירא אלהים את האור כי . 'טוב המדליקין בזוויות הבית ואוכלים בחצר אם אין הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה הווי ברכה לבטלה ( שולחן ערוך ) מצוה שיהיו הנרות ארוכים ( ואם מדליקים בשמן , ליתן הרבה שמן ) שידלקו בלילה לכל הפחות עד אחרי האכילה ( שולחן ערוך ) תיקנו שיהיה נר דלוק בביתו משום מצות עונג שבת , וכן מצינו במדרש תנחומא " וקראת לשבת עונג - זו הדלקת נר שבת" והטעם , כי האדם מתענג כאשר הוא נמצא וכן כאשר הוא סועד במקום מואר . מתוך מדרש לקח טוב . 1 מדוע התפתח מנהג הדלקת נרות בערב שבת ? ( רמז : במאה 18-ה חקר החשמל תפס תאוצה ) . 2 מה היה התפקיד של נרות השבת ? . 3 מדוע ממשיכים להדליק נרות גם היום ? . 4 כמה נרות יש להדליק ? . 5 ספרו כמה נרות נהוג להדליק אצלכם בבית . . 6 האם ידועה לכם הסיבה לכך ? קראו את ההלכה העוסקת בנושא : יהא זהיר לעשות נר יפה , ויש מכוונים לעשות שתי פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור . הגה- ויכולין להוסיף ולהדליק שלושה או ארבעה נרות , וכן נהגו . האשה ששכחה פעם אחת להדליק , מדלקת כל ימיה שלושה נרות כי יכולין להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר , ובלבד שלא יפחות . ( מתוך שולחן ערוך ) ספר המנהגים , אמסטרדם , הולנד . , 1723 דפוס יצחק דה קורדובה פמוטים רוסיה 1840 מנורת שמן הדלקת נרות סוף מאה 18 תחילת 19

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר