עמוד:ב32

השבת הסוציאלית ברוכים הבאים לגלריית קטעי הקריאה שלנו בנושא "השבת ! "הסוציאלית אתם מוזמנים לטייל , "גלריה"ב לקרוא את הקטעים התלויים על הקירות , ולבסוף לבחור אחד מהם שעורר בכם מחשבות , שהסכמתם עם תוכנו , או שגרם לכם לרצות לקרוא את כולו ולא רק ציטוט מתוכו . סוציאליזם – סוציאליזם הוא גם אידיאולוגיה וגם צורת שלטון שבה חלוקת המשאבים ( קרקע , אוצרות טבע , תוצרי העבודה ( 'וכו מפוקחת , על מנת לצמצם פערים חברתיים . הגישה הסוציאליסטית שמה דגש על חשיבות זכויות האדם בכלל וזכויות העובד בפרט . " ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר " ( שמות , כ"ג , י"ב ) אמרו רבותינו , מעשה היה בישראל אחד שהייתה לו פרה אחת חורשת . נתמעטה ידו , ומכרה לו לגוי אחד . כיוון שלקחה הגוי חרשה עמו ששת ימים של חול , בשבת הוציאה שתחרוש עמו ורבצה [ נשכבה ] לו תחת העול . היה הולך ומכה אותה והיא אינה זזה ממקומה . כיוון שראה כן , הלך ואמר לאותו ישראל שמכרה לו : בוא טול [ קח ] פרתך שמא צער יש בה , שהרי כמה אני מכה אותה והיא אינה זזה ממקומה . אותו ישראל הבין לומר בשביל של שבת , והייתה למודה לנוח בשבת . אמר לו בוא ואני מעמידה . כיוון שבא ואמר לה באזנה : פרה , פרה , את יודעת כשהיית ברשותי היית חורשת ימי החול בשבת היית נינוחה , עכשיו שגרמו עוונותי ואת ברשות גוי , בבקשה ממך עמדי וחרשי . ומיד עמדה וחרשה . אמר לו אותו הגוי : איני מניחך עד שתאמר לי מה עשית לה באזנה ! אני נתייגעתי בה והכיתי אותה ולא עמדה . התחיל אותו ישראל מפייסו ואומר לו : לא כישוף ולא כשפים עשיתי , אלא כך וכך הסחתי [ לחשתי ] לה באזנה ועמדה וחרשה . מיד נתיירא הגוי , אמר : ומה אם פרה שאין לה שיחה ולא דעת הכירה את בוראה , ואני שיצרני יוצרי בדמותו ונתן בי דעת , איני הולך ומכיר את בוראי !? מיד בא ונתגייר ולמד וזכה לתורה , והיו קוראים שמו יוחנן בן תורתא , ועד עכשיו רבותינו אומרים הלכה משמו" פסיקתא רבתי , נ"ו , ב' - נ"ז , א'

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר